KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374295
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási Szerződés - „Fehárvárcsurgó, hrsz 618 ingatlanon, műemlékvédelem alatt álló Károlyi kastély részét képező „Kapusház” teljes körű helyreállításának kivitelezési munkái” tárgyában

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45000000-7  

 

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

[ ] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 „Fehérvárcsurgó, belterület HRSZ 618 ingatlanon lévő, műemléki védelem alatt álló, Károlyi kastély műemlék-együttes részét képező „Kapusház” teljes körű helyreállításának kivitelezési munkái”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45212300-9  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 8052 Fehérvárcsurgó, Dózsa György út 79. Hrsz: 61.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A tervezett építési, helyreállítási, felújítási munka jellege:

Műemlék kastély-együttes egyik eleme - kapusház - teljes körű helyreállítása, és az eredeti funkció mai viszonyok és követelmények figyelembevételével történő visszaállítása.
1. tetőszerkezet, zárófödém cseréje, ill. szükséges helyeken megerősítése
2. utólagos falszigetelés és épület körüli szivárgó kiépítése, vakolatcserék
3. homlokzat helyreállítás héjazatcserével, nyílászáró átalakításokkal/cserékkel, tornácrekonstrukció
4. a funkciónak megfelelő belső terek építészeti kialakítása:
- válaszfalak
- új padozatok kialakítása víz- és hőszigeteléssel
- beltéri nyílászárók
- padló- és falburkolatok, lábazatok
- belső felületképzések
5. a funkciónak megfelelő belső gépészeti kialakítás:
- új fűtési rendszer, melegvíz-ellátás
- víz-, szennyvízrendszer
- szaniterek
6. a funkciónak megfelelő épületvillamossági rendszer kiépítése:
- erősáramú rendszer, világítás
- gyengeáramú rendszerek
7. infrastrukturális háttér kiépítése:
- külső közművek: gáz, víz, szennyvíz, csapadékvíz
- erős- és gyengeáramú rendszer, kapcsolat kiépítése a főépülettel
8. épület körüli terület környezetrendezése, kerítés részleges átépítése

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 165

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

 

6143 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Fehárvárcsurgó, hrsz 618 ingatlanon, műemlékvédelem alatt álló Károlyi kastély részét képező „Kapusház” teljes körű helyreállításának kivitelezési munkái”

 

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/04/20 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Nemes és Társai Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Nebuló utca 5.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU11
Postai irányítószám:
1223
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 81 502 331

Pénznem: HUF

 

VI. szakasz: A szerződés módosításai

 

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45000000-7  

 

VI.1.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45212300-9  

 

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 8052 Fehérvárcsurgó, Dózsa György út 79. Hrsz: 61

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: A tervezett építési, helyreállítási, felújítási munka jellege:

Műemlék kastély-együttes egyik eleme - kapusház - teljes körű helyreállítása, és az eredeti funkció mai viszonyok és követelmények figyelembevételével történő visszaállítása.
1. tetőszerkezet, zárófödém cseréje, ill. szükséges helyeken megerősítése
2. utólagos falszigetelés és épület körüli szivárgó kiépítése, vakolatcserék
3. homlokzat helyreállítás héjazatcserével, nyílászáró átalakításokkal/cserékkel, tornácrekonstrukció
4. a funkciónak megfelelő belső terek építészeti kialakítása:
- válaszfalak
- új padozatok kialakítása víz- és hőszigeteléssel
- beltéri nyílászárók
- padló- és falburkolatok, lábazatok
- belső felületképzések
5. a funkciónak megfelelő belső gépészeti kialakítás:
- új fűtési rendszer, melegvíz-ellátás
- víz-, szennyvízrendszer
- szaniterek
6. a funkciónak megfelelő épületvillamossági rendszer kiépítése:
- erősáramú rendszer, világítás
- gyengeáramú rendszerek
7. infrastrukturális háttér kiépítése:
- külső közművek: gáz, víz, szennyvíz, csapadékvíz
- erős- és gyengeáramú rendszer, kapcsolat kiépítése a főépülettel
8. épület körüli terület környezetrendezése, kerítés részleges átépítése

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 205

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 81 502 331

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Nemes és Társai Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Nebuló utca 5.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU11
Postai irányítószám:
1223
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

 

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2017/10/02 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szövegezés:
1.3 (…)
Teljesítési határidő: 
A kivitelezés befejezésének időpontja: a munkaterület átadását követő 165 naptári nap.
Módosított szövegezés:
1.3 (…) 
Teljesítési határidő: 
A kivitelezés befejezésének időpontja: a munkaterület átadását követő 205 naptári nap

A szerződés minden további rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

VI.2.2) A módosítás okai

( ) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A kiviteli munka során olyan előre nem látható, jellemzően a bontási munkálatok elvégzését követően ismertté vált, valamint az épület folyamatos állagromlása következtében beállott és műszakilag szükséges pótmunkák kerültek elrendelésre, amelyek komolyabb beavatkozással járnak és így a teljesítési határidőt is befolyásolják.
- melléképület falainak részleges bontása és újraépítése
- homlokzati falak esetében a teljes magasságban WTA lélegző-, szárító vakolatrendszer készítése
- csapos gerenda födém alatti talpgerendák cseréje
- kéménytestet tartó fagerenda cseréje acélgerendára
- nyolcszögletű bővítmény csapos gerenda födém cseréje
- A keresztszárny födémszerkezete födémgerendáinak cseréje
- meglévő falazatok felső részének gomba elleni megszüntető kezelése, valamint a padlók rétegrendjének fertőtlenítése.
A projekt kapcsán Vállalkozó és Megrendelő érdekkörén kívül eső, Feleken kívül álló okból olyan műszaki probléma állt elő, amely a teljesítési határidőre is kihatással van.
A külső gáz közmű csatlakozás kialakítását az E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt., mint közmű szolgáltató végzi. Vállalkozó a külső gáz közmű bekötését időben, a közbeszerzési eljárás lezárását követően kezdeményezte Szolgáltatónál. A külső közmű a szolgáltató által még nem került kiépítésre, ennek okán a véghatáridő nem tartható, mivel a külső közmű bekötés hiánya hátráltatja a kertépítési folyamat elvégzését (közmű árkok betemetése, végső tereprendezés, növénytelepítés, épület áttörések véglegesítése, készre építése), továbbá hátráltatja az épületen belüli befejező munkákat is (gázkészülékek bekötése, beüzemelése, nyomáspróbák, esetlegesen felmerülő hibák javítása, fűtési és melegvíz rendszer beüzemelése, hőleadóknál szerelvények véglegesítése, burkolatok, felületképzések befejezése). 

A felmerült körülmények olyan mérvű akadályt jelentettek, amelyek következtében a Vállalkozónak a késedelem elhárítására munkái átszervezésével sem volt lehetősége, így az eredeti, szerződéses teljesítési határidő nem tartható. A határidő módosításának műszaki ellenőr és projektmenedzser által is elfogadott indokolt tényleges időtartama 40 naptári nap.

2. A Módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen a szerződés tárgya, a Felek kötelezettségeinek jellege nem változik. 

3. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, hiszen az ellenérték mértékét a Módosítás nem érinti.

A módosítás jogszabályi alapja:

[ ] Kbt. 141. § (2) bekezdés

[x] Kbt. 141. § (4) bekezdés

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

[x] Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

[ ] Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 81 502 331 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 81 502 331 Pénznem: HUF

 

VII. szakasz: Kiegészítő információk

 

VII.1) További információk: 2

 

 

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/11/14 (éééé/hh/nn)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

Feltöltés ideje: 2017. november 15.
Utoljára módosítva: 2017. november 15.