Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv ( )

2014/24/EU irányelv (x)

2014/25/EU irányelv ( )

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Beszerzési Csoport
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kbfcs@mnv.hu
Fax:
+36 12374295
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: A „Gül Baba türbe” és környezetének komplex rekonstrukciója kivitelezési szerződés keretében

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45212314-0  

 

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

 

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés: 2 A „Gül Baba türbe” és környezetének komplex rekonstrukciója kivitelezési szerződés keretében

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45212314-0  
További tárgy(ak)45212350-4  
 45210000-2  
 45111100-9  
 45111200-0  
 45112710-5  
 45212321-2  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában : Jelen szerződés tárgya a „Gül Baba türbe” és
környezetének rekonstrukciója kivitelezési szerződés keretein belül. A Budapest II. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti 13431/1, 13431/2 és 13431/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II.
kerület, Mecset utca 14. szám alatt található „Gül Baba türbe”, valamint a a Budapest II. Kerületi Önkormányzat 1/1
tulajdonában álló 12989/2 (kivett közterület, egyéb épület), 13462/2 (kivett közterület), 13039/2 (kivett közterület), 13433
(kivett közterület) helyrajzi számú ingatlanokon, a Z-KK-II-01 illetve Z-KK-II-03 besorolású lakóövezetben áll. A műemlékileg
védett területen és a közpark területén új rendeltetésű építmény nem létesíthető, a térszín feletti beépítés újrendeltetéssel nem
növelhető. A türbe közvetlen környezetének (türbe, kerengő-belső udvar, Wagner-villamaradványai) és környezetének
(lakóövezeti közpark) megújítását úgy kell végrehajtani, hogy a két rendeltetés teljes harmóniában ötvöződjön. Az egymás mellé
rendeltség követelményei szerint kell megfelelni a beépítés és műemlékvédelem, a gépkocsi közlekedés és parkolás, a gyalogos
közlekedés és zöldfelület rendezés hármas követelményrendszerének.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: 2016/07/25 (nn/hh/éééé) / Befejezés: 2017/12/15 (nn/hh/éééé)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 158 - 286034

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: A „Gül Baba türbe” és környezetének komplex rekonstrukciója kivitelezési szerződés keretében

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma: 2016/07/25 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen (x) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Millennium köz 1.
Város:
Zalaegerszeg
NUTS-kód:
HU223
Postai irányítószám:
8900
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv ( ) igen (x) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

 

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: 1 897 276 120 Pénznem: HUF

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.3) További információk: 2

 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsagFax:
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsagFax:
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/11/21 (nn/hh/éééé)

 

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

 

VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45212314-0  

 

VII.1.2) További CPV-kód(ok): 12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45212314-0  
További tárgy(ak)45212350-4  
 45210000-2  
 45111100-9  
 45111200-0  
 45112710-5  
 45212321-2  

 

VII.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése: A „Gül Baba türbe” és környezetének komplex rekonstrukciója kivitelezési szerződés keretében

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: 2016/07/25 (nn/hh/éééé) / Befejezés: 2017/12/15 (nn/hh/éééé)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 897 276 120

Pénznem: HUF

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen (x) nem

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Millennium köz 1.
Város:
Zalaegerszeg
NUTS-kód:
HU223
Postai irányítószám:
8900
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv ( ) igen (x) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

 

 

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek a korábbi (2017. augusztus 25. napján megkötött) 1. sz. szerződésmódosítás útján előre nem látható okokból kifolyólag kiterjesztették a Szerződés tárgyát a szerződésmódosítást szükségessé tevő körülmények miatt elvégzendő pótmunkákra is, amellyel okozati összefüggésben a Szerződés eredeti teljesítési határideje (2017.09.24.) meghosszabbításra került 2017.12.15. napjáig. A szerződéses ellenszolgáltatás mértékére nem volt kihatással az 1. sz. szerződésmódosítás.

A tárgyi 2. sz. szerződésmódosítás a műszaki tartalom és a díj csökkentésére és előre nem látható okok által indokoltan az 1. sz. Szerződésmódosítással 2017.11.15. napjáig meghosszabbított határidő 2018. január 15. napjáig történő meghosszabbítására irányul.

VII.2.2) A módosítás okai

( ) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződés műszaki tartalmát és díját csökkentik az eredeti szerződés mellékletét képező Árazatlan költségvetésben szereplő csillárra (értéke: nettó 3.476.550,-Ft) és hidraulikus útakadályra (értéke: nettó 4.093.215,-Ft) vonatkozó feladatokkal és az azokra jutó összességében nettó 7.569.765,-Ft összeggel (mely az eredeti díj 0,3990%-át teszi ki).

A fentiek szerinti 2. sz. szerződésmódosítás kielégíti a (Közbeszerzési Hatóság irányadó útmutatója (KÉ. 2017. évi 81. szám; 2017. május 19. útmutató II.1. pont, hetedik bekezdés) szerint díjcsökkentésre is alkalmazható) Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti ún. "de minimis" módosítási jogszabályi kritériumokat, így a szerződésmódosítás jogszerű.

A 2. sz. Szerződésmódosítás határidő meghosszabbítására irányuló rendelkezései a Kbt. 141. § (4) bek. c) pont ca)-cc) alpontokban rögzített jogszabályi feltételeket teljesítő szerződésmódosítási indokon alapszanak. (karakterkorlát miatt nem részletezhető tovább)

VII.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 1 897 276 120 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 1 889 706 355 Pénznem: HUF

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

Feltöltés ideje: 2017. november 29.
Utoljára módosítva: 2017. november 29.