Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv ( )

2014/24/EU irányelv (x)

2014/25/EU irányelv ( )

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45000000-7  

 

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

 

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés: 2 Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45110000-1  
További tárgy(ak)45221250-9  
 45223200-8  
 45261400-8  
 45262000-1  
 45262700-8  
 45310000-3  
 45343200-5  
 45350000-5  
 45410000-4  
 45420000-7  
 45430000-0  
 45442100-8  
 45212314-0  
 71220000-6  
 71240000-2  
 71320000-7  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Kerepesi út 7. Hrsz:38826

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában : A karakterkorlátozás okán nem lehetséges a
közbeszerzés teljes körű ismertetése, azt a 2015/S
197-355977 számú ajánlati felhívás II.2.1) pontja t artalmazza. A 2. sz. módosítás okán az alábbi feladatok
elvégzésével egészül ki
1. víztározó
2A. kóbli és istálló módosítások
2B. patamosó burkolat, élvédők
3. kocsiszín szerelőakna
4. vizsgáló burkolatai
5. gyakorlópálya korlá t
6. tgk felvonulási terüle t
7. útépítési módosítások
8. elkülönítő boxai
9. elektromos mun kák
10. fúrt kutak munkái, engedélyezése
11. kerti locsoló
12. növénytelep ítés
13. üzemeltetői mód osítások
14. lovas technológiai eszköz ök
15. siló munkái
16. külső közmű
17. azbesztment esítés
18. HFH
19. új is tálló építése
20. Kóbli módosításo k
21. alapmegerősítések
22. futószáras kör meg erősítése
23. elektromos módosítások
24. egyéb módosítások

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 059 - 099091

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma: 2016/03/08 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
WEST HUNGARIA BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Vendel Park, Huber u. 1.
Város:
Biatorbágy
NUTS-kód:
HU12
Postai irányítószám:
2051
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv (x) igen ( ) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

 

 

 

Hivatalos név:
FEJÉR B.Á.L. Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Fő út 217.
Város:
Felcsút
NUTS-kód:
HU211
Postai irányítószám:
8086
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv (x) igen ( ) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

 

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: 2547029178 Pénznem: HUF

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.3) További információk: 2

W-F Nemzeti Lovarda Konzorcium:
- székhelye: 2051 Biatorbágy, Vend el Park, Huber u. 1.,
- vezető adatai (név, székhely): West Hungaria Bau Kft. - középvállalkozás, 2051 Biatorbágy,
Vendel Park,Huber u. 1.,
- tagok adatai (név, szék helye): Fejér-B.Á.L. Zrt. - középvállalkozás. 8086 Felcsút, Fő út 217.

A szerződés módosításának időpontja: 2017.11.20

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828592
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828592
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

 

VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45000000-7  

 

VII.1.2) További CPV-kód(ok): 12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45110000-1  
További tárgy(ak)45221250-9  
 45223200-8  
 45261400-8  
 45262000-1  
 45300000-0  
 45310000-3  
 45343200-5  
 45350000-5  
 45410000-4  
 45420000-7  
 45442100-8  
 45212314-0  
 71240000-2  
 71320000-7  
 45262700-8  

 

VII.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Kerepesi út 7. Hrsz:38826

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése: A karakterkorlátozás okán nem lehetséges a közbeszerzés teljes körű ismertetése, azt
a 2015/S
197-3559 77 számú ajánlati felhívás II.2.1) pontja tartalmazza. A 2. sz. módosítás okán az alábbi feladatok
elvégzésével egészül ki
1. víztározó
2A. kóbli és istálló módosítások
2B. patamosó burkolat, élvédők
3. kocsiszín szerelőakna
4. vizsgáló burkolatai
5. gyakorlópálya korlá t
6. tgk felvonulási terüle t
7. útépítési módosítások
8. elkülönítő boxai
9. elektromos mun kák
10. fúrt kutak munkái, engedélyezése
11. kerti locsoló
12. növénytelep ítés
13. üzemeltetői mód osítások
14. lovas technológiai eszköz ök
15. siló munkái
16. külső közmű
17. azbesztment esítés
18. HFH
19. új is tálló építése
20. Kóbli módosításo k
21. alapmegerősítések
22. futószáras kör meg erősítése
23. elektromos módosítások
24. egyéb módosítások

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: 2016/03/08 (nn/hh/éééé) / Befejezés: 2017/12/12 (nn/hh/éééé)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2868225996

Pénznem: HUF

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen ( ) nem

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
WEST HUNGÁRIA BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Vendel Park , Huber u. 1.
Város:
Biatorbágy
NUTS-kód:
HU12
Postai irányítószám:
2051
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv (x) igen ( ) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

 

 

 

Hivatalos név:
FEJÉR B.Á.L. Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Fő út 217.
Város:
Felcsút
NUTS-kód:
HU212
Postai irányítószám:
8086
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv (x) igen ( ) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

 

 

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A teljesítési határidő módosul. Ennek okán a felek megállapodnak, hogy az alapszerződés 2. számú szerződésmódosítással módosított 5.2. pontjában szereplő véghatáridő az alábbiak szerint módosul: 
A. Istálló és tudásközpont épülete befejezési ideje 2017. november 23.
B. Egyéb épületek befejezési ideje 2017. november 23.
C. Zsűritorony épület befejezési ideje 2017. december 12.
A szerződésmódosítás - minden témakörben - megfelel a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjába foglalt rendelkezéseknek.

VII.2.2) A módosítás okai

(x) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A felek rögzítik, hogy a kivitelezés közben felmerült okokból ismételten a szerződés módosítása vált
szükségessé,mely okok együttesen és adott okoknál (pl. építési engedély módosítás) önmagukban is alátámasztják a meghosszabbítással érintett teljesítési időszakot. A fent ismertetett nehezítő körülmények miatt az Alapszerződés ismételt módosítása vált szükségessé.

( ) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

VII.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 2547029178 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 2868225996 Pénznem: HUF

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

Feltöltés ideje: 2018. január 03.
Utoljára módosítva: 2018. január 03.