Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

 

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

I.1) Név és címek 1

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
dr. Szabó Gábor
Telefon:
+36 308438661
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták(Berhida III.) kármentesítése.

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy90733900-3  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták (Berhida III.) kármentesítése

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja 7

( ) eNotices (x) TED eSender ( ) Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: TED88 7

TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88 7

Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 16605 7 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 224 - 466330

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma: 7 2017/11/21 (nn/hh/éééé)

 

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka 7

(x) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

( ) A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

 

Szakasz száma:

VI . 3 .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: VII. További információk:

A következő helyett:

VII. Kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők a Kbt. 56. § szabályai szerint kérhetnek. AzAjánlatkérő az ajánlattételi időszakban helyszíni bejárást szervez. A találkozó helyszíne: kezdő időpont:5.12.2017. 10:00 óra.

Helyesen:

VII. Kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők a Kbt. 56. § szabályai szerint kérhetnek. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi időszakban helyszíni bejárást szervez. A találkozó kezdő időpontja:2018. 01. 12. 10:00 óra. Találkozás helye: Peremartoni Ipari Park Kft. főbejárata - 8182 Peremartoni Ipari Park, hrsz 06/183/A/2

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

Dátum: 2018/01/12 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2018/01/26 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

 

 

 

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

IV . 2 . 7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 2018/01/12 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2018/01/26 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

 

 

 

VII.2) További információk: 2

Jelen módosítás a dokumentáció II. kötet, A. fejezet, 2.1 pontját érinti (helyszíni bejárás új időpontjár vonatkozó információ), továbbá a dokumentáció ajánlattételi határidőre vonatkozó hivatkozásait. Ajánlatkérő a módosításról szóló tájékoztatást, a korrigendumot, valamint a módosított dokumentációt a jelen korrigendum közzétételével egyidejűleg a Kbt. 55. § (4) bekezdésben foglaltak szerint
a http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink oldalon közzéteszi.

 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

 

Feltöltés ideje: 2018. január 03.
Utoljára módosítva: 2018. január 03.