1.sz. melléklet - Az MNV Zrt. 2015. évi közbeszerzési terve 
    2015. március 10.
I. ÁRUBESZERZÉSEK
SorszámSorszámKözbeszerzés tárgya  Közbeszezés témájának CPV kódja http://www.kozbeszerzes.hu
/mutat/675
CPV kód megnevezéseKözbeszerzés mennyiségeIrányadó eljárásrend megnevezése              (nemzeti / uniós)Tervezett eljárástípus         (nyílt, hirdetmény nélküli tárgyalásos, hirdetménnyel induló tárgyalásos, keretmegállapodásos stb.)A közbeszerzési eljárás megkezdésének tervezett időpontjaA szerződés időtartalma              (a beszerzés egyszeri, vagy a szerződés határozott / határozatlan időre szóló)
11Villamos energia kereskedő kiválasztása
2016. évre MNV
09310000-5Villamos energia1uniós nyílt2015.03.172016.01.01 - 2016.12.31.
22Földgázkereskedő kiválasztása a 2015-2016. gázévre MNV09123000-7Földgáz1uniós nyílt2015.08.012015.07.01. - 2016.09.30.
33Villamos energia kereskedő kiválasztása
2015. évre MNV 2
09310000-5Villamos energia1355131 kWhuniós nyílt2016.02.062015.04.01.-2015.12.31.
44Központi tárolókapacítás bővítése30233100-2Számítógépes tárolóegységek1nemzeti Kbt. 122/A. § szerinti eljárásII. negyedév Egyszeri
55Nyomdagépek cseréje42991200-1Nyomdagépek2nemzeti Kbt. 122/A. § szerinti eljárásII. negyedév Egyszeri
66Tűzfalkonszolidáció72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás1nemzeti Kbt. 122/A. § szerinti eljárásII. negyedév Egyszeri
77Symantec licensz hosszabbítások 72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás1nemzeti Kbt. 122/A. § szerinti eljárásII. negyedév Egyszeri
88Kiállítási installációk beszerzése a Szászvár, középkori élet a várkastélyban című projekt során39154000-6 39150000-8Kiállítási bútor, Különféle bútorok és felszerelések1nemzetihirdetmény és tárgyalás nélküli egyszerű eljárás (Kbt. 122 (A) § alapján)2015.05.01Egyszeri beszerzés, határozott időre
        
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
91Rajka, határátkelő akadálymentesítése kivitelezési munkái45110000-1, 45221250-9Épületbontás és bontási munka, földmunka, Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével1nemzetinyílt2015.04.01Egyszeri beszerzés, határozott időre
102Nemzeti Lovarda kivitelezési munkái45200000-9
45210000-2
45212314-0
Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka, Magasépítési munka, Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 1uniósnyílt2015.04.01Egyszeri beszerzés, határozott időre
113Bucsu, határátkelő kivitelezési munkái45110000-1, 45221250-9Épületbontás és bontási munka, földmunka, Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével1nemzetinyílt2015.05.01Egyszeri beszerzés, határozott időre
124MNV Zrt. Rábízott vagyoni körébe tartaozó ingatlanok helyreállítási munkái: több műemléki felújítás, keretközbeszerzési eljárás 2. szakasz lebonyolítása, 3. ütem45200000-9
45210000-2
45212314-0
Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka, Magasépítési munka, Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 1unióskeretmegállapodás 2. része2015.06.01Egyszeri beszerzés, határozott időre
135Kőszegi KRAFT projekt kivitelezési munkái45200000-9
45210000-2
45212314-0
Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka, Magasépítési munka, Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 1nemzetinyílt2015.05.01Egyszeri beszerzés, határozott időre
146Budapesti Kongresszusi Központ kivitelezése45200000-9
45210000-2

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka, Magasépítési munka1uniósnyílt2015.05.01Egyszeri beszerzés, határozott időre
        
II. SZOLGÁLTATÁS
151Az MNV Zrt. saját és rábízott vagyonába tartozó ingatlanok komplex vagyonvédelme79710000-4 Biztonsági szolgáltatások4 000 000 000+100%nemzetiA 2014-ben megkezdett, eredményetelen eljárást követő új eljárás az ÜPIG lebonyolításában2015. januárHatározott idejű (48 hó)
162A 2013. évi L. törvényben az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy részére meghatározott feladatok, valamint egyéb IT biztonsághoz kapcsolódó feladatok ellátása az MNV Zrt. részére72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás24000000nemzeti122/A. § szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással indított nemzeti eljárás2015. márciusHatározott idejű
173A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pénzügyi és egyéb adminisztratív feladatainak ellátása.79999200-5Számlázási szolgáltatások1NemzetiKbt. 122/A. § szerinti eljárás20152015
184Adótanácsadás79221000-9Adótanácsadás1NemzetiKbt. 122/A. § szerinti eljárás20152015-2017
195Az MNV Zrt. vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok 2014-2020-as uniós forrásbevonásai tervezéséhez szükséges szakértői, tanácsadói szolgáltatás/kapacitás73200000-4 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások1 db szolgáltatás272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet;
1303/2013/EU rendelete; 651/2014/EU Rendelete
hirdetmény nélküli tárgyalásos2015. augusztusHatározott időre szóló szerződés
206„Az MNV Zrt. vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságokhoz kapcsolódó 2014-2020-as uniós forrásbevonási időszak előkészítéséhez szükséges szakmai dokumenentumok elkészítése 73200000-4
79421200-3
79421000-1
 - Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
 - Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
 - Projektvezetői szolgáltatások, kivéve az építési munkák vezetését
1 db szolgáltatás272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet;
1303/2013/EU rendelete; 651/2014/EU Rendelete
hirdetmény nélküli tárgyalásos2015. októberHatározott időre szóló szerződés
217Médiatervezés és -vásárlás79340000-9Hirdetési és marketingszolgáltatások1 dbuniósnyílt2015 a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2017. december 31-ig
228Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program - Társasági Alprogram keretében 2014-2020. programozási időszakban megvalósítani tervezett kármentesítési projektek előkészítése71600000         90732500        90712000        907150000       90700000        71332000         71900000        45120000 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások,  talajszennyezés feltérképezése, környezeti tervezés, szennyezésvizsgálati szolgáltatások, környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások, műszaki föltani tervezési szolgáltatások, laboratóriumi szolgáltatások, próba és kutató fúrási munkaegyeztetés alattuniósnyílt2015. márciushatározott időre
239Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer jogkövetése, verziókövetése és supportja48311100-2Dokumentumkezelési rendszerek1nemzetiHirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 94. § (2) bekezdése c) pontja alapjánHatározott időre szóló (2015.12.31)
2410SAP Fejlesztési és támogatási szolgáltatások beszerzése72200000-7Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások1nyíltKEF - verseny újraindítássalHatározott időre szóló (2015.12.31)
2511NISZ szerződések meghosszabbítása72200000-7Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások1nemzeti122/A szerint Határozott időre szóló (2015.12.31)
2612MNV Zrt. tulajdonát képező multifunkciós irodatechnikai eszközök rendeltetésszerű használatát támogató teljes körű üzemeltetése72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás1nemzeti 122/A szerint Határozott időre szóló (2015.12.31)
2713Informatikai felhasználói támogatási szolgáltatás (PC24) beszerzése (user support) 72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás1nemzeti 122/A szerint Határozott időre szóló (2016.04.03)
2814Budapesti Kongresszusi Központ műszaki ellenőr és lebonyolító71631000-0Műszaki ellenőrzési szolgáltatások1uniósnyílt2015.05.01egyszeri beszerzés, határozott időre
2915Nemzeti Lovarda projekthez műszaki ellenőr, lebonyolító beszerzése71631000-1Műszaki ellenőrzési szolgáltatások1uniósnyílt2015.04.01egyszeri beszerzés, határozott időre
3016Budapesti Kongresszusi Központ projektnél konferenciaközpont-szakértő beszerzése71243000-3Előzetes tervek (rendszerek és integráció)1uniósnyílt2015.05.01egyszeri beszerzés, határozott időre
3117A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ („science center”) megvalósításához kapcsolódó környezeti és hatásvizsgálat készítése71313400-9 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés1nemzetiA Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás2015. februárhatározott idejű
3218Gül Baba türbéje és komplex környezetének rekonstrukciójához kapcsolódó műszaki támogatási szolgáltatás ellátása71356300-1 Műszaki támogatási szolgáltatás1nemzetiA Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás2015. márciushatározott idejű
3319Gül Baba türbéje és komplex környezetének rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési szolgáltatás71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások1uniósKbt. 94. §. (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás2015. márciushatározott idejű
3420Megvalósíthatósági tanulmány és ásványvagyon-értékelés79314000-8 Megvalósíthatósági tanulmány1unióshirdetménnyel induló tárgyalásosegyeztetés alatta szerződés határozott időre szóló
3521A regionális vízművek (Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása, a meglévők felülvizsgálata és aktualizálása79419000Értékelési tanácsadó szolgáltatások 1nemzetitárgyalásos2015.I. né.határozott
3622A regionális vízművek (Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság) által üzemeltetett, állami tulajdonú víziközmű vagyon tekintetében a Gördülő Fejlesztési Terv alapját képező Pótlási Tervek elkészítése79419000Értékelési tanácsadó szolgáltatások1nemzetitárgyalásos2015. I. né.határozott
3723KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0020 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése71241000-9Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés1uniósnyílt2015.03.20határozott
3824KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0020 minőségbiztosítói vizsgálat elkészítése71731000-1Ipari minőség-ellenőrzési szolgáltatások1nemzetinyílt2015.04.15határozott
3925KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0020 egyéb szakmai segítségnyújtás98110000-7Üzleti, szakmai és szakértői szervezetek által nyújtott szolgáltatások1nemzeti122/A. § szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással indított nemzeti eljárás2015.03.31határozott

 

Feltöltés ideje: 2015. április 08.
Utoljára módosítva: 2015. július 21.