Az MNV Zrt. 2015. évi közbeszerzési terve 
    2015. március 10.
I. ÁRUBESZERZÉSEK
SorszámSorszámKözbeszerzés tárgya  Közbeszezés témájának CPV kódja http://www.kozbeszerzes.hu
/mutat/675
CPV kód megnevezéseKözbeszerzés mennyiségeIrányadó eljárásrend megnevezése              (nemzeti / uniós)Tervezett eljárástípus         (nyílt, hirdetmény nélküli tárgyalásos, hirdetménnyel induló tárgyalásos, keretmegállapodásos stb.)A közbeszerzési eljárás megkezdésének tervezett időpontjaA szerződés időtartalma              (a beszerzés egyszeri, vagy a szerződés határozott / határozatlan időre szóló)Igénylő igazgatóság
11Villamos energia kereskedő kiválasztása
2016. évre MNV
09310000-5Villamos energia1uniós nyílt2015.03.172016.01.01 - 2016.12.31.ÜPIG BCS
22Földgázkereskedő kiválasztása a 2015-2016. gázévre MNV09123000-7Földgáz1uniós nyílt2015.08.012015.07.01. - 2016.09.30.ÜPIG BCS
33Villamos energia kereskedő kiválasztása
2015. évre MNV 2
09310000-5Villamos energia1355131 kWhuniós nyílt2016.02.062015.04.01.-2015.12.31.ÜPIG BCS
44Központi tárolókapacítás bővítése30233100-2Számítógépes tárolóegységek1nemzeti Kbt. 122/A. § szerinti eljárásII. negyedév EgyszeriÜPIG Informatika
55Nyomdagépek cseréje42991200-1Nyomdagépek2nemzeti Kbt. 122/A. § szerinti eljárásII. negyedév EgyszeriÜPIG Informatika
66Tűzfalkonszolidáció72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás1nemzeti Kbt. 122/A. § szerinti eljárásII. negyedév EgyszeriÜPIG Informatika
77Symantec licensz hosszabbítások 72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás1nemzeti Kbt. 122/A. § szerinti eljárásII. negyedév EgyszeriÜPIG Informatika
88Kiállítási installációk beszerzése a Szászvár, középkori élet a várkastélyban című projekt során39154000-6 39150000-8Kiállítási bútor, Különféle bútorok és felszerelések1nemzetihirdetmény és tárgyalás nélküli egyszerű eljárás (Kbt. 122 (A) § alapján)2015.05.01Egyszeri beszerzés, határozott időreKKIG
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
91Rajka, határátkelő akadálymentesítése kivitelezési munkái45110000-1, 45221250-9Épületbontás és bontási munka, földmunka, Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével1nemzetinyílt2015.04.01Egyszeri beszerzés, határozott időreKKIG
102Nemzeti Lovarda kivitelezési munkái45200000-9
45210000-2
45212314-0
Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka, Magasépítési munka, Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 1uniósnyílt2015.04.01Egyszeri beszerzés, határozott időreKKIG
113Bucsu, határátkelő kivitelezési munkái45110000-1, 45221250-9Épületbontás és bontási munka, földmunka, Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével1nemzetinyílt2015.05.01Egyszeri beszerzés, határozott időreKKIG
124MNV Zrt. Rábízott vagyoni körébe tartaozó ingatlanok helyreállítási munkái: több műemléki felújítás, keretközbeszerzési eljárás 2. szakasz lebonyolítása, 3. ütem45200000-9
45210000-2
45212314-0
Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka, Magasépítési munka, Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 1unióskeretmegállapodás 2. része2015.06.01Egyszeri beszerzés, határozott időreKKIG
135Kőszegi KRAFT projekt kivitelezési munkái45200000-9
45210000-2
45212314-0
Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka, Magasépítési munka, Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák 1nemzetinyílt2015.05.01Egyszeri beszerzés, határozott időreKKIG
146Budapesti Kongresszusi Központ kivitelezése45200000-9
45210000-2

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka, Magasépítési munka1uniósnyílt2015.05.01Egyszeri beszerzés, határozott időreKKIG
157A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésében szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása45212100-7 45212212-5 71220000-6 Szabadidős létesítmények kivitelezése, Uszoda vagy úszómedence kivitelezése, Építészeti tervezési szolgáltatás1uniósHirdetmény nélküli tárgyalásos2015. 04. hóEgyszeri beszerzés, határozott időreKKIG
II. SZOLGÁLTATÁS
161Az MNV Zrt. saját és rábízott vagyonába tartozó ingatlanok komplex vagyonvédelme79710000-4 Biztonsági szolgáltatások4 000 000 000+100%nemzetiA 2014-ben megkezdett, eredményetelen eljárást követő új eljárás az ÜPIG lebonyolításában2015. januárHatározott idejű (48 hó)Biztonsági Igazgatóság
172A 2013. évi L. törvényben az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy részére meghatározott feladatok, valamint egyéb IT biztonsághoz kapcsolódó feladatok ellátása az MNV Zrt. részére72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás24000000nemzeti122/A. § szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással indított nemzeti eljárás2015. márciusHatározott idejűBiztonsági Igazgatóság
183A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pénzügyi és egyéb adminisztratív feladatainak ellátása.79999200-5Számlázási szolgáltatások1NemzetiKbt. 122/A. § szerinti eljárás20152015PSZKI
194Adótanácsadás79221000-9Adótanácsadás1NemzetiKbt. 122/A. § szerinti eljárás20152015-2017PSZKI
205Az MNV Zrt. vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok 2014-2020-as uniós forrásbevonásai tervezéséhez szükséges szakértői, tanácsadói szolgáltatás/kapacitás73200000-4 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások1 db szolgáltatás272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet;
1303/2013/EU rendelete; 651/2014/EU Rendelete
hirdetmény nélküli tárgyalásos2015. augusztusHatározott időre szóló szerződésKabinet
216„Az MNV Zrt. vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságokhoz kapcsolódó 2014-2020-as uniós forrásbevonási időszak előkészítéséhez szükséges szakmai dokumenentumok elkészítése 73200000-4
79421200-3
79421000-1
 - Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
 - Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
 - Projektvezetői szolgáltatások, kivéve az építési munkák vezetését
1 db szolgáltatás272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet;
1303/2013/EU rendelete; 651/2014/EU Rendelete
hirdetmény nélküli tárgyalásos2015. októberHatározott időre szóló szerződésKabinet
227Médiatervezés és -vásárlás79340000-9Hirdetési és marketingszolgáltatások1 dbuniósnyílt2015 a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2017. december 31-igKabinet
238Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program - Társasági Alprogram keretében 2014-2020. programozási időszakban megvalósítani tervezett kármentesítési projektek előkészítése71600000         90732500        90712000        907150000       90700000        71332000         71900000        45120000 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások,  talajszennyezés feltérképezése, környezeti tervezés, szennyezésvizsgálati szolgáltatások, környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások, műszaki föltani tervezési szolgáltatások, laboratóriumi szolgáltatások, próba és kutató fúrási munkaegyeztetés alattuniósnyílt2015. márciushatározott időreKabinet
249Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer jogkövetése, verziókövetése és supportja48311100-2Dokumentumkezelési rendszerek1nemzetiHirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 94. § (2) bekezdése c) pontja alapjánHatározott időre szóló (2015.12.31)ÜPIG Informatika
2510SAP Fejlesztési és támogatási szolgáltatások beszerzése72200000-7Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások1nyíltKEF - verseny újraindítássalHatározott időre szóló (2015.12.31)ÜPIG Informatika
2611NISZ szerződések meghosszabbítása72200000-7Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások1nemzeti122/A szerint Határozott időre szóló (2015.12.31)ÜPIG Informatika
2712MNV Zrt. tulajdonát képező multifunkciós irodatechnikai eszközök rendeltetésszerű használatát támogató teljes körű üzemeltetése72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás1nemzeti 122/A szerint Határozott időre szóló (2015.12.31)ÜPIG Informatika
2813Informatikai felhasználói támogatási szolgáltatás (PC24) beszerzése (user support) 72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás1nemzeti 122/A szerint Határozott időre szóló (2016.04.03)ÜPIG Informatika
2914Budapesti Kongresszusi Központ műszaki ellenőr és lebonyolító71631000-0Műszaki ellenőrzési szolgáltatások1uniósnyílt2015.05.01egyszeri beszerzés, határozott időreKKIG
3015Nemzeti Lovarda projekthez műszaki ellenőr, lebonyolító beszerzése71631000-1Műszaki ellenőrzési szolgáltatások1uniósnyílt2015.04.01egyszeri beszerzés, határozott időreKKIG
3116Budapesti Kongresszusi Központ projektnél konferenciaközpont-szakértő beszerzése71243000-3Előzetes tervek (rendszerek és integráció)1uniósnyílt2015.05.01egyszeri beszerzés, határozott időreKKIG
3217A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ („science center”) megvalósításához kapcsolódó környezeti és hatásvizsgálat készítése71313400-9 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés1nemzetiA Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás2015. februárhatározott idejűKKIG
3318Gül Baba türbéje és komplex környezetének rekonstrukciójához kapcsolódó műszaki támogatási szolgáltatás ellátása71356300-1 Műszaki támogatási szolgáltatás1nemzetiA Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás2015. márciushatározott idejűKKIG
3419Gül Baba türbéje és komplex környezetének rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési szolgáltatás71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások1uniósKbt. 94. §. (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás2015. márciushatározott idejűKKIG
3520Megvalósíthatósági tanulmány és ásványvagyon-értékelés79314000-8 Megvalósíthatósági tanulmány1unióshirdetménnyel induló tárgyalásosegyeztetés alatta szerződés határozott időre szólóTFIG II.
3621A regionális vízművek (Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása, a meglévők felülvizsgálata és aktualizálása79419000Értékelési tanácsadó szolgáltatások 1nemzetitárgyalásos2015.I. né.határozottÜPIG/TFIGIV.
3722A regionális vízművek (Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság) által üzemeltetett, állami tulajdonú víziközmű vagyon tekintetében a Gördülő Fejlesztési Terv alapját képező Pótlási Tervek elkészítése79419000Értékelési tanácsadó szolgáltatások1nemzetitárgyalásos2015. I. né.határozottÜPIG/TFIGIV.
3823KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0020 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése71241000-9Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés1uniósnyílt2015.03.20határozottÜPIG Projektm.
3924KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0020 minőségbiztosítói vizsgálat elkészítése71731000-1Ipari minőség-ellenőrzési szolgáltatások1nemzetinyílt2015.04.15határozottÜPIG Projektm.
4025KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0020 egyéb szakmai segítségnyújtás98110000-7Üzleti, szakmai és szakértői szervezetek által nyújtott szolgáltatások1nemzeti122/A. § szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással indított nemzeti eljárás2015.03.31határozottÜPIG Projektm.

 

Feltöltés ideje: 2015. május 12.
Utoljára módosítva: 2015. július 21.