Az MNV Zrt. 2016. évi közbeszerzési terve 
I. ÁRUBESZERZÉSEK
SorszámSsz - ÁruA közbeszerzés tárgya  Közbeszezés tárgyának CPV kódja http://www.kozbeszerzes.hu
/mutat/675
közbeszerzés mennyiségeCPV kód megnevezéseIrányadó
eljárásrend megenevezése (nemzeti / uniós)
A közbeszerzési eljárás megkezdésének tervezett időpontjaA szerződés időtartalma              (a beszerzés egyszeri, vagy a szerződés határozott / határozatlan időre szóló)
11Eszközbeszerzés: kliens eszközök, perifériák és egyéb irodatechnikai eszközök72110000-9   1Hardver-kiválasztási tanácsadó szolgáltatások.nemzeti2016. április határozott időre szóló
22Egyéb informatikai hardware beszerzés30000000-91Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével.nemzeti2016. júniusbeszerzés egyszeri
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
SorszámSsz. - Ép. Beruházás       
31Budapest, III. kerület Kossuth Lajos üdülőpart 15. sz. HRSZ.: 60083, Budapest, III. kerület Királyok útja 33. HRSZ.: 60082 alatt álló, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Római parti szabadidő sportközpont épületeinek, rekonstrukciós munkái45000000-71Építési munkákNemzeti 2016. júniusszerződés határozott időre szóló
421146 Budapest, Hermina út 45. szám alatti (hrsz,: 29772/1)  műemlékingatlan (Róheim-villa) felújítása és átalakítása a Magyar Corvin-lánc Testület és a Magyar Corvin-lánc Iroda elhelyezése céljára 45000000-71Építési munkákNemzeti2016. májusszerződés határozott időre szóló
53Budapest, X. kerület Kőbányai út 30. sz. (hrsz.: 38920), MÁV Északi Járműjavító közmű átalakítási munkálatok45000000-71Építési munkákNemzeti 2016. júniusszerződés határozott időre szóló
64Budapest, X. kerület Kőbányai út 30. sz. (hrsz.: 38920), MÁV Északi Járműjavító útépítési munkálatok45000000-71Építési munkákNemzeti2016. szeptemberszerződés határozott időre szóló
75Kőszeg, Chernel u. 10. sz. (hrsz.: 1839 - volt Festetics (Chernel) palota teljes műemléki rekonstrukciója funkcióváltással45000000-71Építési munkákNemzeti 2016. áprilisszerződés határozott időre szóló
86Kőszeg, Chernel u. 18. sz. (hrsz.: 1834) - Művészetek Háza teljes műemléki rekonstrukciója funkcióváltással45000000-71Építési munkákNemzeti 2016. májusszerződés határozott időre szóló
971125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c alatt készítendő III. ütem kivitelezési munkái45000000-71Építési munkákNemzeti 2016. március-áprilisszerződés határozott időre szóló
108Kivitelezési vállalkozási szerződés a Gül Baba türbéje és közvetlen környezetének komplex rekonstrukciója érdekében1. 45212314-0
2. 45212350-4
3. 45210000-2
4. 45111100-9
5. 45111200-0
6. 45112710-5
7. 45212321-2
11. Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
2. Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek
3. Magasépítési munka
4. Bontási munka
5. Terepelőkészítési és eltakarítási munka
6. Tereprendezési munkák zöldterületen
7. Előadóterem, hangversenyterem építése
4. Bontási munka
uniós2016. január határozott időre szóló
119Kivitelezési vállalkozói szerződés a FINA 2017 évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményei érdekében1. 45212100-7
2. 45212212-5
3. 45210000-2
11. Szabadidős létesítmények kivitelezése
2. Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
3. Magasépítési munka
uniós2016. május határozott időre szóló
                                                                                                                                                                                                                                                                               III. SZOLGÁLTATÁS
SorszámSsz - Szolg       
121A MALÉV GH Zrt. stratégiai tervének elkészítése79000000-41Üzleti szolgáltatásoknemzeti2016. áprilisegyszeri beszerzés
132Az AEROPLEX Kft. stratégiai tervének elkészítése79000000-41Üzleti szolgáltatásoknemzeti2016. áprilisegyszeri beszerzés
143MNV belső folyamatok és tulajdonosi jogygyakorlók folyamatainak előzetes felmérése72600000-6
72220000-3  
1Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások,   Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások.nemzeti2016. április határozott időre szóló
154Igazgatásszervezési feladatok ellátása (egyszerűsítés, új folyamatok kialakítása, elektronizálás, kapcsolódó szabályozók elkészítése)72600000-6
72220000-3  
1Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások,   Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások.uniós2016. április határozott időre szóló
165Koncepció kidolgozása az egyéb tulajdonosi joggyakorlók és hozzájuk tartozó állami vagyon azonosítására, TJGY nyilvántartás kialakítása72600000-6
72220000-3  
1Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások,   Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások.nemzeti2016. április határozott időre szóló
176Egységes OL adatszolgáltatási koncepció, egységes OLA koncepció72600000-6
72220000-3  
1Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások,   Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások.nemzeti2016. április határozott időre szóló
187Minden tulajdonosi joggyakorlóra kiterjedő közös adatstruktúra, adatleltár elkészítése (terv és szűkített megvalósítás)72330000-2    
72320000-4    
1Tartalom- vagy adatszabványosítási és -osztályozási szolgáltatások, Adatbázis-szolgáltatások.uniós2016. április határozott időre szóló
198Tételes ingatlan-, illetve társasági (részesedésekre vonatkozó) tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás kialakítása az MNV rendszereiben (Portál és háttérrendszerek)72220000-3   
72230000-6   
72240000-9
1Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások,   Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások,  Rendszerelemzési és programozási szolgáltatások.uniós2016. április határozott időre szóló
209Történeti adatok migrációja72310000-1  
72320000-4   
72330000-2    
1Adatfeldolgozási szolgáltatások, Adatbázis-szolgáltatások,  Tartalom- vagy adatszabványosítási és -osztályozási szolgáltatások.uniós2016. április határozott időre szóló
2110Az adattörzsek fogadása az adatgazdáktól, ennek alapján az Országleltár adattörzsek karbantartása (Portál és háttérrendszerek), tervezés és megvalósítás72230000-6 
72320000-4  
72330000-2    
1Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások,  Adatbázis-szolgáltatások, Tartalom- vagy adatszabványosítási és -osztályozási szolgáltatások.nemzeti2016. április határozott időre szóló
2211A tulajdonosi joggyakorlóktól kapott Országleltár adatok időbélyeggel történő ellátása (tervezés és megvalósítás)72230000-6   
72240000-9   
1Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások,    Rendszerelemzési és programozási szolgáltatások.nemzeti2016. április határozott időre szóló
2312Adattisztítási feladatok felmérése és koncepcionális kereteinek kidolgozása72330000-2 
72220000-3  
1Tartalom- vagy adatszabványosítási és -osztályozási szolgáltatások,  Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások.nemzeti2016. április határozott időre szóló
2413A részletes megjelenítés érdekében elvégzendő MNV oldali adattisztítási feladatok szakértői támogatása72330000-2 
72220000-3  
1Tartalom- vagy adatszabványosítási és -osztályozási szolgáltatások,  Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások.uniós2016. április határozott időre szóló
2514Külső adatszolgáltatások azonosítása adattisztításhoz (pl. FÖMI), illetve ezekkel való összevetés, ezek rendszeres frissítésének megoldása72330000-2 
72220000-3   
72230000-6   
1Tartalom- vagy adatszabványosítási és -osztályozási szolgáltatások,  Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások, Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások uniós2016. április határozott időre szóló
2615Lechner Tudásközpont Kft. adatkapcsolat tervezés és kialakítás72330000-2 
72220000-3   
72230000-6   
1Tartalom- vagy adatszabványosítási és -osztályozási szolgáltatások,  Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások, Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások uniós2016. április határozott időre szóló
2716Koncepció készítése a Portál fejlesztésére, bővítésére72220000-3   
72230000-6    
1Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások, Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások.nemzeti2016. április határozott időre szóló
2817Megjelenítő Országleltár portál továbbfejlesztés, bővítés megvalósítása72220000-3   
72230000-6    
1Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások, Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások.uniós2016. április határozott időre szóló
2918Szakmai minőségbiztosítás (igazgatási folyamatdokumentációk, koncepciók, IT rendszerek, egyéb dokumentációk)72600000-6
72220000-3  
1Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások,   Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások.uniós2016. április határozott időre szóló
3019IT biztonsági szakértői támogatás, ellenőrzés (közbeszerzés támogatása, rendszerdokumentumok ellenőrzése, biztonsági tesztek)72600000-6
72220000-3  
1Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások,   Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások.nemzeti2016. április határozott időre szóló
3120új budapesti konferenciaközpont kivitelezésével kapcsolatos lebonyolítói és műszaki ellenőri és azzal összefüggő tanácsadói, képviseleti feladatok ellátása71248000-8, 71244000-0, 7125000-51Projektfelügyelet és dokumentáció, költségszámítás, költségfelügyelet, építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások  uniós2016. IV. negyedév határozott időre szóló
3221Nyugati pályaudvar tényállás tisztázása érdekében feltárási munkák és labormunkák90722200-6 1környezeti kármentesítési szolgáltatásoknemzeti2016.március  határozott időre szóló
3322Nyugati pályaudvar tényállás tisztázása érdekében szakértés, méretezett műszaki bevatkozási terv készítése90722200-6 1környezeti kármentesítési szolgáltatásoknemzeti2016.április határozott időre szóló
3423Keretszerződés kötése műszaki elenőri (független mérnök)feladatok ellátására az MNV Zrt. által finanszírozott projektek lebonyolításában90722200-6 1környezeti kármentesítési szolgáltatásokuniós2016. szeptember  határozott időre szóló
3524MNV Zrt. feladatvégzésével, munkaszervezetével kapcsolatos, és annak elhelyezésére szolgáló budapesti és vidéki objektumaiban a tűzvédelmi szaktevékenység ellátása 75251110-4 1Tűzmegelőzési szolgáltatásoknemzeti2016. február határozott időre szóló
3625Nyíregyháza Kállay Kállay-kúria Nyíregyháza, Bessenyei tér 15. hrsz: 6019/1/A/1 átalakítási és felújítási munkáihoz kapcsolódó tervellenőrzés71328000-3 1Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások ellenőrzése- Tervellenőrzés 2016. április határozott időre szóló
3726Budapest, X. kerület Kőbányai út 30. sz. (hrsz.: 38920), MÁV Északi Járműjavító útépítéssel kapcsolatos tervezési munkálatok71328000-3 1Közút és csomópont tervezés, vasúti bontások tervezéseNemzeti 2016. április határozott időre szóló
3827Budapest, X. kerület Kőbányai út 30. sz. (hrsz.: 38920), MÁV Északi Járműjavító útépítési és közműfejlesztési munkáinak műszaki ellenőrzése71631300-3 1Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások.nemzeti2016. április határozott időre szóló
39281146 Budapest, Hermina út 45. szám alatti (hrsz,: 29772/1)  műemlékingatlan (Róheim-villa) felújítása és átalakítása a Magyar Corvin-lánc Testület és a Magyar Corvin-lánc Iroda elhelyezése céljára, tervezés 71328000-3 1Tervezés és restaurátori tervezésNemzeti 2016. április határozott időre szóló
40291146 Budapest, Hermina út 45. szám alatti (hrsz,: 29772/1)  műemlékingatlan (Róheim-villa) felújítása és átalakítása a Magyar Corvin-lánc Testület és a Magyar Corvin-lánc Iroda elhelyezése céljára, tervezés 71328000-3 1Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások.Nemzeti 2016.május határozott időre szóló
41301113 Budapest, Karolina út 27., Hrsz.: 4618/6 ingatlan a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) elhelyezésére szolgáló irodák komplett kialakításának építési engedélyt nem igénylő munkái. (továbbiakban: Projekt) mérnöki támogatása, komplett műszaki ellenőrzése71631300-31Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások.nemzeti2016. április határozott időre szóló
4231Budapest Környéki Törvényszék elhelyezése céljából, az M3 irodaház beruházásainak tervezése71221000-31Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások.Nemzeti eljárásrend2016. április határozott időre szóló
4332Budapest Környéki Törvényszék elhelyezése céljából, az M3 irodaház beruházásainak műszaki ellenőrzése71631300-31Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások.Nemzeti eljárásrend2016. április határozott időre szóló
4433a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő műszaki ellenőrzési munkák 71631300-31Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások.nemzeti2016. április határozott időre szóló
4534A FINA 2017 évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményeinek tervezése 79930000-2
71220000-6
71200000-0
11. Különleges tervezési szolgáltatások
2. Építészeti tervezési szolgáltatások
3. Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások 
uniós2016. január határozott időre szóló
4635Az új budapesti konferencia-központ tervezéséhez kapcsolódóan terv- és költségellenőri és azzal összefüggő tanácsadói, képviseleti feladatok ellátása71242000-6
71248000-8     
71244000-0     
71250000-5 
11. Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
2. Projektfelügyelet és dokumentáció 
3. Költségszámítás, költségfelügyelet
4. Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
nemzeti2016.március határozott időre szóló
4736A Rubik Központ tartalmi koncepciójának kidolgozása73220000-0
71242000-6
72224000-1
79311410-4 
11. Fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
2. Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
3. Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások
4. Gazdasági hatásvizsgálat
nemzeti2016.március határozott időre szóló
4837A FINA 2017 évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményeihez kapcsolódó terv- és költségellenőri és azzal összefüggő tanácsadói, képviseleti feladatok ellátása171242000-6
71248000-8     
71244000-0     
71250000-5 
11. Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
2. Projektfelügyelet és dokumentáció 
3. Költségszámítás, költségfelügyelet
4. Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
uniós2016. március határozott időre szóló
4938Gül Baba türbéje és környezetének komplex rekonstrukciójához kapcsolódó műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és mérnöki tanácsadói feladatok ellátása megbízási szerződés keretein belül
71248000-8     
71244000-0     
71250000-5 
1
1. Projektfelügyelet és dokumentáció 
2. Költségszámítás, költségfelügyelet
3. Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
nemzeti2016. március határozott időre szóló
5039Nyomtatópark támogatás50310000-11Irodagépek karbantartása és javítása.nemzeti2016. márciushatározott időre szóló
5140Elektronikus Aukciós Rendszer támogatás72250000-21Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások.nemzeti2016. áprilishatározott időre szóló
5241Iratkezelés (Poszeidon) support72250000-21Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások.nemzeti2016. márciushatározott időre szóló
5342SAP támogatói szolgáltatások72250000-21Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások.nemzeti2016. márciushatározott időre szóló
5443Service Desk  szolgáltatás72000000-5
72710000-0
51600000-8
79999000-3
1IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.
Helyi hálózattal (LAN) kapcsolatos szolgáltatások.
Számítógéppel és irodai berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások.
Szkennelési és számlázási szolgáltatások.
nemzeti2016. decemberhatározott időre szóló
5544IP telefonközpont üzemeltetése32551200-21Telefonközpontok.nemzeti2016. decemberhatározott időre szóló
5645User support72610000-91Számítógépes támogatási szolgáltatások.nemzeti2016. márciushatározott időre szóló
5746Symantec licensz hosszabbítások beszerzése72261000-21Szoftver-támogatási szolgáltatások.nemzeti2016.februárhatározott időre szóló
5847MNV Zrt. Adatgyűjtő és Jelentésfogadó Portál rendszerének továbbfejlesztése72262000-91Szoftverfejlesztési szolgáltatások.nemzeti2016. májusbeszerzés egyszeri
5948Munkaerő-kölcsönzés, diákmunka közvetítés79621000-3,  79621000-614 fő Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások, Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások.nemzeti2016. májushatározott időre szóló
6049Elektronikus Aukciós Rendszer fejlesztése72262000-91Szoftverfejlesztési szolgáltatások.nemzeti2016. májushatározott időre szóló

 

Feltöltés ideje: 2016. március 31.
Utoljára módosítva: 2016. március 31.