SorszámSorszám - ÁruA közbeszerzés tárgya  Közbeszezés témájának CPV kódja http://www.kozbeszerzes.hu

/mutat/675
CPV kód megnevezéseA közbeszerzés mennyiségeBecsült értéke

(nettó Ft)
Irányadó

eljárásrend megenevezése (nemzeti / uniós)
Tervezett eljárástípus         (nyílt, hirdetmény nélküli tárgyalásos, hirdetménnyel
induló tárgyalásos, keretmegállapodásos stb.)
A közbeszerzési eljárás megkezdésének tervezett időpontjaA szerződés időtartalma              (a beszerzés egyszeri, vagy a szerződés
határozott / határozatlan időre szóló)
A beszerzést igénylő igazgatóság.
11Kiállítási installációk beszerzése a Szászvár, középkori élet a várkastélyban
című projekt során
39154000-6Kiállítási bútorok 12 000 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. szeptember 1.egyszeriKKIG
22Megvalósíthatósági tanulmány és ásványvagyon-értékelés  1315 000 000uniósegyeztetés alattegyeztetés alatt határozott időre szólóTFIG II.
33Gépjármű-üzemanyag biztosítása üzemanyagkártya felhasználásával 30163100-0Üzemanyagkártyák 53 000 000nemzetiközpontosított közbeszerzés, KEF lehívásnegyedévet megelőző hónap2014. február 10.- 2016. február 10.ÜPIG
44villamos-energia beszerzés09310000-5Villamos energia4.434.457 kWh106 500 000uniósközösségi nyílt 2014. július2015. január 1.- 2016. január 1.ÜPIG
55 földgáz beszerzés09123000-7Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások1.688.913 m3

246 097 333uniósközösségi nyílt 2014. március 26.2014. július 1.- 2015. július 1.ÜPIG
66Infomatikai alapinfrastruktúra (szerver és storage) beszerzés48800000-6Információs rendszerek és szerverek.140 000 000nemzetinyílt2014. június 1.EgyszeriÜPIG
77Symantech Netbackup 5 darab új licensz beszerzése72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.528 000 000nemzetinyílt2014. július 1.EgyszeriÜPIG
88Csoportszintű beszerzés Symantech termékekre48700000-5Szoftvercsomag-alkalmazások.1500 000 000uniósnyílt2014. május 1.EgyszeriÜPIG
  Összesen /áru/   1 300 597 333     
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
 Sorszám - Ép. Beruházás          
91Kunmadaras volt szovjet repülőtér területén kármentesítés kivitelezése45220000-5, 45252120-5Mérnöki és építési munkák, Vízkezelőmű építési munkái1149 999 999nemzetihírdetmény nélküli meghívásos a Kbt. 122/A § (1) szerint2014. július2 évKabinet Környezetvédelem
102Szászvár, középkori élet a várkastélyban című uniós projekt kivitelezési munkái45200000-9Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka1450 000 000nemzetinyílt2014. május 1.határozott idejűKKIG
113MNV Zrt. Rábízott vagyoni körébe tartaozó ingatlanok helyreállítási munkái: Acsa,
Somogysárd, Budai Vár, Csesznek, Füzér, Bozsok
45200000-9Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka1840 000 000nemzetikeretmegállapodásos 2. szakasza2014. március 1.határozott idejűKKIG
124MNV Zrt. Rábízott vagyoni körébe tartaozó ingatlanok helyreállítási munkái: több
műemléki felújítás
45200000-9Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka1600 000 000nemzetikeretmegállapodásos 2. szakasza2014. július 1.határozott idejűKKIG
135Rajka határátkelő akadálymentesítésének kivitelezése45200000-9Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka1150 000 000nemzetinyílt2014. május 1.határozott idejűKKIG
146Bucsu határátkelő akadálymentesítésének kivitelezése45200000-9Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka1600 000 000nemzetinyílt2014. július 1.határozott idejűKKIG
  Összesen /építési beruházás/   2 789 999 999     
      III. SZOLGÁLTATÁSOK     
 Sorszám - Szolgáltatás          
151Az MNV Zrt. Feladatvégzésével, munkaszervezetével kapcsolatos, és annak elhelyezésére
szolgáló budapesti és vidéki objektumaiban a tűzvédelmi szaktevékenység ellátása
75251110-4 Tűzmegelőzési szolgáltatások124 999 999nemzeti122/A. § szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással indított nemzeti eljárás2014. januárHatározott idejű szerződés 2016.02.28-igBiztonsági Igazgatóság
162Az MNV Zrt. Székháza, valamint saját és kezelt vagyonába tartozó, védendő ingatlanok
komplex vagyonvédelme 
79710000-4, 79711000-1, 79713000-5, 79715000-9komplex vagyonvédelem (élőerős őrzés, távfelügyelet, behatolás-jelző rendszer
telepítés, kamerás térfigyelő rendszer telepítés, mechanikai védelem
15 800 000 000Uniósnyílt eljárás2014. szeptemberhatározatlan idejű szerződésBiztonsági Igazgatóság
173médiavásárlási szolgáltatás79341000-6hirdetési szolgáltatások 80000000Uniósnyílt2014. április3 év vagy nettó 80MFt keretösszegigKabinet
184„Tényfeltárási, analitikai, mérnöki tervezési, dokumentálási, valamint vízjogi
tervezési munkák a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési
Program - Társasági Alprogram keretében 2014-2020. programozási időszakban megvalósítani
tervezett kármentesítési projektek előkészítésével összefüggésben” az MNV Zrt.
részére
71600000-4                   Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások

90732500-2                     talajszennyezés feltérképezése

71900000-7 laboratóriumi szolgáltatások

90712000-1 Környezeti tervezés

90715000-2 Szennyezésvizsgálati szolgáltatások

90700000-4 környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

71332000-4 műszaki földtani tervezési szolgáltatások

45120000-4 próba és kutatófúrási munka

Az ajánlattételi dokumentációban megjelent 22 helyszín közül a KEOP-7.9.0./12-2013-0037
azonosítószámú projektjének keretében azonosított 10db – 60% számú helyszíne az
alábbi részfeladatok elvégzése:

- Tényfeltárás terepi munkák

- Analitikai és egyéb vizsgálatok, tényfeltárás zárása

- Pályázati csomag (Megvalósíthatósági Tanulmány és CBA) összeállítása mérnöki
tervezés, engedélyeztetés

950 000 000Uniósnyílt2014.04.30egyszeri szerződés határozott időtartamra, 2015. szeptember 30-igKabinet Környezetvédelem
195Kunmadaras volt szovjet repülőtér területén tartálybontás kivitelezése45111100-9Bontási munkák124 999 999nemzetihírdetmény nélküli meghívásos a Kbt. 122/A § (1) szerint2014 május3 hónapKabinet Környezetvédelem
206Kunmadaras volt szovjet repülőtér területén utómonitoring rendszer üzemeltetése90711500-9Nem építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring124 999 999nemzetihírdetmény nélküli meghívásos a Kbt. 122/A § (1) szerint2014 június4 évKabinet Környezetvédelem
217MNV Zrt. Könyvvizsgáló kiválasztása79210000-9Számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások1100 000 000UniósNyilt2014. április2014-2016PSZKI
228MNV Zrt. központi számlázási feladatok ellátására 79999200-5számlázási szolgáltatások1  nemzetikönnyített eljárás a 218/2011. (X.19.) Korm. rendelet 71.§ (1) a) pontja alapján,
(a beszerzés becsült értéke nem éri el az uniós értékhatár felét (nettó 27.280.000,-
Ft-ot) és a beszerzés tárgya minősített adatot tartalmaz)
egyeztetés alatthatározott idejűÜPI
239Bucsu KÖZOP projekt-projekt manager beszerzése72224000-1Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások120 000 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. júniushatározott idejűKKIG
2410Műszaki ellenőr keretmegállapodásos eljárás71356100-9Műszaki ellenőrző szolgáltatások149 000 000nemzetinyílt2014. májushatározott idejűKKIG
2511Műszaki ellenőr a KÖZOP projektek során71356100-10Műszaki ellenőrző szolgáltatások123 000 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014.júniushatározott idejűKKIG
2612Kommunikációs feladatok ellátása a Rubik Kocka feltalálásának 40. évfordulója
alkalmából a Liberty Science Center által szervezett kiállítás kapcsán 
79340000-9 79342200-5 92111200-4 92111210-7 39294100-0 79821000-5 79822500-7
795952000-2
Hirdetési és marketingszolgáltatások Reklámtervezési és – szervezési szolgáltatások
Reklám-, propaganda-, ismeretterjesztő film és videofilm gyártása Reklámfilm gyártása
Ismeretterjesztő és reklámtermékek Nyomdai kivitelezési szolgáltatások Grafikai
tervezési szolgáltatások Rendezvényszervezési szolgáltatások
124 900 000nemzetiKbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás
2014.februárhatározott idejűKKIG
2713A Rubik kocka jelensége és tudományos-oktatási, illetve művészeti-kulturális
megjelenési formái, jelentősége
79315000-5 Társadalomkutatási szolgáltatások124 900 000nemzetiKbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás
2014.februárhatározott idejűKKIG
2814a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központtal
kapcsolatos építész és mérnöktanácsadói, tervezési programalkotási és költségszakértői,
valamint nemzetközi tervpályázatra vonatkozó előkészítő és lebonyolító tevékenységek
és ehhez kapcsolódó tervezési projekt koordinációs tevékenység ellátására közbeszerzési
eljárás 
71311000-1 71230000-9 79418000-7Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások Építészeti tervpályázatok szervezése
Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
1112 000 000UniósKbt. 83.§ szerinti nyílt 2014.márciusHatározott időre szólóKKIG
29151. reorganizációs tanácsadás

2. szolgáltató központ létrehozásával és telephely átszervezéssel kapcsolatos
humán tanácsadás

3. ERP bevezetéssel kapcsolatos IT és folyamatirányítási tanácsadás
  1400 000 000Uniósegyeztetés alattegyeztetés alattHatározott időre szólóTFIG II.
3016Mobil távközlési szolgáltatás 64212000-5Mobiltávbeszélő-szolgáltatások113 922 979nemzetiközpontosított közbeszerzés, KEF lehívásnegyedévet megelőző hónap2014.április 1.-2015. december 31.ÜPIG
3117MNV Zrt.  tulajdonát képező multifunkciós irodatechnikai eszközök rendeltetésszerű
használatát támogató teljes körű üzemeltetése
72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.124 500 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. január 29.Határozott időre szólóÜPIG
3218Per modul / VECA / Falap támogatás és fejlesztés72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.111 000 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. június 1.Határozott időre szólóÜPIG
3319Poszeidon iratkezelő rendszer támogatás és fejlesztés72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.134 000 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. november 15.Határozott időre szólóÜPIG
3420Symantech Netbackup meglévő licenszek megújítása72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.18 200 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. november 1.Határozott időre szólóÜPIG
3521Symantech vírusvédelem, NAC, Mailbox/PST és Journal archiválás támogatás megújítás 72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.110 000 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. november 1.Határozott időre szólóÜPIG
3622Informatikai felhasználói támogatás72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.116 800 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. március 1.Határozott időre szólóÜPIG
3723IP telefonközpont üzemeltetés72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.122 000 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. november 15.Határozott időre szólóÜPIG
3824Service Desk  szolgáltatás72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.124 000 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. november 15.Határozott időre szólóÜPIG
3925Műszaki megvalósítás  158 872 000nemzetiKEF2014. március 1.2014.06.15.-ig ÜPIG
4026gépjármű bérlet és flottakezelés  724 900 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. márciusHatározott időre szólóÜPIG
4127EKOP-2.A.2-2012-2012-0015 számú projektjéhez kapcsolódó műszaki-szakmai koordináció
ellátása
72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.13 350 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. februárHatározott időre szólóÜPIG
4228CH kutak használati díjának meghatározását célzó tanulmány és módszertan készítése71000000-8, 716000000-4Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások, Műszaki vizsgálati,
elemzési és tanácsadó szolgáltatások
124 990 000nemzetihirdetmény nélküli 122/A. § (1) szerint2014. januárHatározott időre szólóKKIG
4329az MNV Zrt. Adatgyűjtő és Jelentésfogadó Portál rendszerének részletes tervezése,
fejlesztése és kapcsolódó oktatások nyújtása – EKOP2.A.2.2012-2012-0014” 
72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.158 872 000nemzetiközpontosított közbeszerzés, KEF lehívás2014. februárHatározott időre szólóÜPIG
  Összesen /szolg./   7 994 206 976     
Feltöltés ideje: 2014. április 03.
Utoljára módosítva: 2014. május 10.