Az állam tulajdonában lévő vagyonelemek természetükből adódóan, illetve szakmai átalakításhoz kapcsolódóan speciális vagyoncsoportokra különíthetők el. A rendszerezés szempontrendszere mentén az állami vagyongazdálkodás általános céljainak (egységesség, átláthatóság, értékteremtés) érvényesülésével szükséges volt az egyes vagyoncsoportokra vonatkozó egyedi stratégiai célokat meghatározni.

A szakterülethez igen szerteágazó, heterogén összetételű ingatlanok és ingóságok tartoznak, melyek csoportosítása számos szempont és különböző rendezőelv szerint is történik.

Elsődleges rendezőelvnek tekinthetjük az ingatlanok alábbi szempontok szerinti csoportosítását: közvetlen kezelésű ingatlanok, vagyonkezelt ingatlanok, állami feladatellátáshoz nem szükséges ingatlanok, ingóságok.

 

Ezen stratégia kialakítása kapcsán épül fel az Ingó-és Ingatlanvagyonért Felelős Főigazgatóság szervezete, az alábbi igazgatóságokkal:

• Vagyonkezelők Vagyongazdálkodási Igazgatósága

• Ingatlan Vagyonrendezési Igazgatóság

• Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatóság (Regionális Területi Irodák)

• Beruházási Igazgatóság

 

Vagyonkezelők Vagyongazdálkodási  Igazgatósága 

Főtevékenységként a közfeladat ellátáshoz szükséges állami vagyoni körbe tartozó ingatlanok vagyonkezelés útján történő gazdálkodását, emellett a csaknem 600 vagyonkezelő által az állami és az önkormányzati feladatellátás céljára használt ingatlanok és ingóságok tulajdonosi joggyakorlói tevékenységét végzi.

 

Ingatlan Vagyonrendezési Igazgatóság

Az Igazgatóság látja el az ingó- és ingatlan vagyonelemeknek az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá kerülésével, valamint az állami vagyoni körből történő kikerüléssel összefüggő feladatokat. Feladatköré-be tartozik az értékesítéssel, ingyenes tulajdonba adással, a magyar állam, mint szükségképpeni örökös szerepéből fakadó feladatok elvégzése, valamint a vagyonelemek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatóság

Feladatköre rendkívül szerteágazó, fő tevékenységként végzi a vagyon-kezelésbe nem adott ingatlanok kezelését, az azokkal történő gazdálkodást. Állami beruházásokat hajt végre és jelentős szerepe van az épített örökség felújításában. Feladatai teljesítése során biztosítani kell az állami vagyon hatékony, költség-takarékos működtetését, értékének megőrzését és növelését. 

 

Beruházási Igazgatóság:

Állami beruházásokat hajt végre és jelentős szerepe van az épített örökség felújításában. Ellátja az MNV Zrt., mint építtető vagy lebonyolító által az éves fejlesztési tervben szereplő és nevesített (kiemelt, kormányhatározat által előírt) ingatlanfejlesztési és beruházási feladatokat.

 

Regionális Területi Irodák

A Regionális Területi Irodák helyi szinten, a megyeszékhelyeken működő irodákon keresztül, a területi adottságok ismeretében és az irányadó jogszabályokban lefektetett alapelvek mentén, ellátják a nemzeti vagyongazdálkodás feladatait az állam tulajdonosi szerepének erősítését mindvégig szem előtt tartva. A helyben kialakult piaci árak és a kereslet-kínálati tendencia folyamatos figyelemmel kísérésével javaslatot készítenek a közvetlen kezelésben lévő vagyonelemekre vonatkozó hasznosítási, értékesítési módszerekre, azok ütemezésére.

 

 

Feltöltés ideje: 2017. február 23.
Utoljára módosítva: 2020. szeptember  17.