A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekébeningyenesen átruházható.

Az állami tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyonelemek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos TÁJÉKOZTATÓ elérhető: ITT. A tájékoztatóban összefoglaló módon kerülnek bemutatásra a kérelem benyújtásával kapcsolatos információk, az eljárás lefolytatása, a tulajdonba adást kizáró ok, a tulajdonba adással járó kötelezettségek, valamint a céltól eltérő felhasználás szankciói. 

A kérelem benyújtásához szükséges képviselő-testületi/közgyűlési határozat-MINTÁK elérhetők: ITT és ITT. A minták alkalmazása segítséget nyújt abban, hogy a benyújtott kérelmek teljeskörűen tartalmazzák a jogszabályok által megkövetelt releváns információkat, s hogy az egyes hiánypótlási eljárások elkerülhetőek legyenek. (Amennyiben a testületi döntés a jogszabályban előírt alaki-tartalmi kellékeknek megfelel, úgy az természetesen más  tartalommal és formában is meghozható.)

Feltöltés ideje: 2013. június 03.
Utoljára módosítva: 2019. augusztus 05.