Az 1236/2012. (VII.12.) kormányhatározatban Magyarország Kormánya jóváhagyta az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013 időszakra szóló akciótervének módosítását. Ezen akcióterv keretében egyfordulós pályázatként nevesítette az „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre” című konstrukciót.

 

A projekt adatai


Pályázó neve: MNV Zrt.

Projekt megnevezése: MNV Zrt. Adatgyűjtő és Jelentésfogadó Portál

Operatív program neve: Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

Pályázat száma: EKOP-2.A.2-2012-2012-0014

Pályázott összeg: 89.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett lezárása: 2014.09.30. 

 

Az MNV Zrt. 89 millió forintos támogatást nyert el az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program keretében megvalósuló, az „MNV Zrt. Adatgyűjtő és Jelentésfogadó Portál” tárgyú projektre.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése által finanszírozott projekt az állami vagyoni körbe tartozó, az MNV Zrt. által közvetetten, a vagyonkezelők és vagyonhasznosítók útján kezelt vagyonelemekre vonatkozó adatszolgáltatások biztosítására új online elektronikus szolgáltatási rendszert kíván létrehozni.

 

A megoldás célja, hogy javuljon az állami vagyonra vonatkozó jelentések pontossága, naprakészsége, visszakereshetősége, összesíthetősége, továbbá a jelentésekben található hibák többségének esetében azonnali intézkedés legyen lehetséges.

A projekt stratégiai célkitűzése, hogy az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés térbeli és időbeli korlátok nélkül biztosított legyen: az év bármely napján, tetszőleges időpontban és helyen rendelkezésre álljon az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyindítási lehetőség.

 

A projekt fő feladatai:

·         a jelentések fogadásával kapcsolatos igények és azok automatikus ellenőrzési mechanizmusaival kapcsolatos követelmények meghatározása,

·         az adatgyűjtő rendszer létrehozása és integrációja az MNV Zrt. többi rendszeréhez,

·         az adatszolgáltatók számára korszerű online szolgáltatások kialakítása és folyamatos biztosítása,

·         a hatékony rendszerhasználat elérése érdekében az érintett külső felek számára megfelelő tájékoztató anyagok és tananyagok elkészítése és rendelkezésre bocsátása

·         az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos ügyek egyszerű, gyors és ellenőrzött elintézési lehetőségének folyamatos biztosítása,

·         az MNV Zrt. felé érkező ad-hoc adatszolgáltatási igények támogatása.

A felhasználóbarát és megbízható portál technológián alapuló elektronikus szolgáltatások kialakításával megvalósítható az ügyfelek (adatszolgáltatók) elégedettségének növelése.

 

 

 

Közreműködő szervezet:

MAG Zrt. www.magzrt.hu

 

 

 

 

Feltöltés ideje: 2014. január 23.
Utoljára módosítva: 2015. szeptember  02.