Projektadatok:

 

A projekt címe: Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése

 

A projekt azonosítószáma: KEOP-2.4.0./2F/09-11-2012-0003

A pályázó / kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Operatív program neve: Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

Beruházás, megvalósulás helye: Berhida - Peremartoni Ipari Park

A projekt összköltsége: 1 754 350 452 Ft

A támogatás összege: 1 754 350 452Ft 

A projekt kivitelezési munkáinak kezdete: 2013. október

A projekt tervezett befejezése: 2015. május

 

A projekt általános leírása

 

A Peremartoni Ipari Park területén található Peremartoni Vegyipari Vállalat korábbi tevékenysége során a jelenős mennyiségben felhalmozott és nem megfelelően tárolt hulladék az évtizedek során elszennyezte a felszín alatti közeget. Ennek következtében az érintett területen elhagyott, illetve deponált veszélyes és nem veszélyes hulladék, folyékony és szilárd hulladék található, amelyek nemcsak a gyár területén fellelhető talajvizet szennyezték el, hanem évtizedek múlva veszélyeztetné az ivóvízbázist is.

 

A ipari park területén végzett környezetvédelmi célú felmérést követően az illetékes hatóság (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) elrendelte a műszaki beavatkozási terv elkészítését és engedélyeztetésre benyújtását. A szükséges kármentesítéshez a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 6,4 milliárd forint uniós forrásra pályázott. Az Unió a benyújtott tervet támogatásra érdemesnek találta, amelyet követően 2013 márciusában került sor a Támogatási Szerződés aláírására.

 

A kármentesítés során a deponált, elhagyott hulladékok kitermelése és elszállítása után a hulladékkal szennyezett földtani közeg eltávolítása következik, végül a szennyezett talajvíz tisztítása zárja a jelentős beruházást. A tervek szerint a műszaki beavatkozási munkálatok 2015 májusában lezárulnak, a végleges víztisztítás 2020-ig tart.

 


A projekt eredményeként megszűnik a Várpalota – Berhida - Pétfürdő kistérség karszt vízbázisát veszélyeztető szennyezés. Az ipari park alkalmassá válik barnamezős beruházásokra, bővíthető lesz a területe, így lehetőséget teremt új munkahelyek, vállalkozások létrehozására, ezáltal is növelve a kistérség versenyképességét.

 

 

 

Közreműködő szervezet:

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., www.nkek.hu

 

 

 

 

 

 

Feltöltés ideje: 2014. január 23.
Utoljára módosítva: 2019. szeptember  30.