A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó állami felelősségi körbe sorolódó kármentesítési feladatok végrehajtására a tárca az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t jelölte ki. Az OKKP - Társasági Alprogram stratégiai tervezését a Nitrokémia Zrt. bevonásával azMNV Zrt. készíti elő. A dokumentummal kapcsolatos társadalmi egyeztetés 2015. május 20-án veszi kezdetét.

A kármentesítési stratégia kidolgozását a hangsúlyosabb állami szerepvállalás, új célorientáció szükségessé válása és az uniós források hatékonyabb felhasználásának szükségessége indokolja.

A rendszerváltozás utáni Magyarország hátrahagyott környezeti kármentesítési feladatainak költségigényét egyes becslések 800-1000 Mrd Ft-ra tették. Az állami felelősségi körbe tartozó feladatok bonyolítására 1996-ban indított Országos Környezeti Kármentesítési Programmal (OKKP) összefüggésben azonban új stratégia és célorientáció hiánya figyelhető meg. Ma már nagy biztonsággal állítható, hogy a nagy volumenű kármentesítési feladatok megoldásának előmozdítását az államnak kell felvállalnia, tekintettel arra, hogy a jelenlegi gazdasági és jogi környezet az évtizedek óta fennálló állapot – befejezetlen kármentesítési feladatok - konzerválódásához fog vezetni. Mindezek mellett az államnak lehetőségeihez mérten biztosítania kell azt az előkészítési és projekt-bonyolítási környezetet, mely a legnagyobb humánökológiai kockázatot jelentő, össztársadalmi és nemzetgazdasági szempontból is meghatározó kármentesítési feladatok megvalósítását célozza lehetőség szerint uniós források felhasználásával.

 

A műszaki nehézségek mellett egyre nagyobb gondot jelent a kármentesítési beruházások létjogosultságának alátámasztása és egyben finanszírozásuk biztosítása. Az uniós forrásból finanszírozható szennyezett területek kármentesítése esetén azonban nem elegendő a humánökológiai kockázat felismerése, az elvárt célértékek megállapítása és a műszaki megoldás kiválasztása. A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről tárgyú, az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve értelmében a környezeti károk megelőzését és felszámolását a ”szennyező fizet” elvének alkalmazásával kell végrehajtani a fenntartható fejlődés elvével összhangban. Általános végrehajtási elvként jelenik meg az, hogy a szennyezett telephelyek helyreállítása csak akkor finanszírozható állami vagy uniós támogatásból, ha a szennyezésért felelős személy ismeretlen, vagy ha a költségeket nem lehet ráterhelni.

Éppen ezért a potenciális projekt lehetőségek értékelése során a várható pályázati feltétel rendszernek való megfeleltetés mellett igazolni kell az uniós források felhasználásának jogosultságát.

Tekintettel arra, hogy a potenciális projekt lehetőségek döntő többsége kapcsán a jelenlegi kötelezett gazdasági társaság vagy felszámolás alatt álló gazdasági társaság, a tulajdonosi és a felelősségi-kötelezetti jogállást tisztázása, majd a megfelelő kötelezett-kedvezményezett kijelölése alapvető feltétele az uniós források felhasználásának. A hazai kármentesítési problémák összetett jogi-szakmai környezetére való tekintettel a „szennyezett területek kármentesítése” szakterületen a stratégiai tervezés komponens keretében szükséges igazolni a szennyezettség meglétét, tisztázni a tulajdonosi és a felelősségi-kötelezetti jogállást valamint megjelölni a kötelezett-kedvezményezettet.

 

A „NFM-OKKP - Társasági Alprogram keretében a 2014-2020. programozási időszakban megvalósítani tervezett kármentesítési projektek stratégiai tervezése” keretében nem a teljes Kármentesítési Program, hanem annak részeként az NFM-OKKP - Társasági Alprogramjának új célorientációja kerül kialakításra.

 

A Kormány 255/2014. (X. 10.) Korm. Rendelete a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szól, melynek alapján - a szennyező fizet elvvel összhangban - támogatás a helyreállítási vagy szennyezés-mentesítési munkák elvégzéséért felelős személy részére nyújtható.

 

A stratégia kialakításakor a legfontosabb cél az, hogy szakítva a korábbi gyakorlattal jelentős szakmai prioritású, jogilag a „szennyező fizet elv” tekintetében megfelelő projektek generálása valósuljon meg, mely kármentesítési feladatok a Társasági Alprogram végrehajtásáért felelős MNV Zrt. felelősségi körébe tartoznak vagy várhatóan oda sorolódnak és megvalósításukra uniós forrás felhasználása válik lehetővé.

Az NFM - OKKP - Társasági Alprogram stratégiai tervezésének vitaanyaga letölthető itt.

Észrevételeiket, véleményüket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tarsasagi.alprogram@mnv.hu elektronikus címére, vagy postán a 1399 Budapest, Pf. 708. címre várjuk, 2015. május 28-ig.

 

Feltöltés ideje: 2015. május 19.
Utoljára módosítva: 2016. február 02.