Projektadatok:

 

Projekt címe: Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése

Operatív program neve: Környezet és Energia Operatív Program

Pályázat azonosítószáma: KEOP-1.2.0./09-11-2011-0011

A pályázó neve / kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

A pályázó neve / kedvezményezett képviselője: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Projekt összköltsége: 663 251 963,- Forint

Támogatás: 568 951 676,- Forint

Projekt tervezett lezárása: 2015. december 31.

 

A települési szennyvíz tisztításáról szóló 91/271/EGK irányelvvel és a Csatlakozási Szerződésben vállaltakkal összhangban nagy erőkkel folytatódnak az új közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek kiépítése, a meglévő szennyvízcsatorna rendszerek bővítése, illetve a szennyvíztisztító telepek korszerűsítése. Ezzel összhangban nyert támogatást, és valósul meg a „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” elnevezésű beruházás.

A révfülöpi agglomerációt alkotó települések – Révfülöp, Balatonszepezd, Kővágóörs és Zánka – szennyvizét a Révfülöphöz közeli szennyvíztisztító telep fogadja és kezeli. A tisztított szennyvíz befogadója közvetlenül a Balaton, így a korszerűsítés rendkívüli fontossággal bír.

A révfülöpi agglomeráció jelenlegi csatornázottsága 95% körüli. A rákötési arány azonban csak mintegy 65,5%, ami fokozatosan emelkedik. A fejlesztés célja a telep korszerűsítése és kapacitásának bővítése, a Balaton, mint a tisztított szennyvíz végső befogadójának védelme érdekében.

Kiemelt célkitűzés továbbá a határértéken működő szennyvíztelep technológiai korszerűsítése, üzemeltetési folyamatainak hatékonyabbá tétele, a szigorodó kibocsátási határértékeknek és hatósági követelményeknek való megfelelés biztosítása.

 

A projekt műszaki tartalma:

·         Sor kerül a hagyományos, ülepítéses szennyvíztisztítási technológia tisztítókapacitásának bővítésére.

·         Korszerűsítésre kerülnek a biológiai tisztítási folyamatok (nitrifikáció és denitrifikáció) hagyományos technológiával, a meglévő egyesített műtárgy technológiai tereinek felhasználásával, elébe kapcsolt új anoxikus medence kialakításával és gépészeti korszerűsítéssel kétféle nitrát eltávolítási technológiával.

·         Megvalósul a fázisszétválasztás hagyományos, utóülepítős rendszerrel, vegyszeres foszforeltávolítás vegyszeradagolással.

·         Iszapkezelés fölösiszap sűrítése új gépi elősűrítővel, sűrített iszap gépi iszap-víztelenítésével.

 

A projekt honlapja: http://www.drv.hu/drv/drv.head.page?nodeid=1098 

 

 

Közreműködő szervezet:

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

 

 

 

 

Feltöltés ideje: 2014. március 20.
Utoljára módosítva: 2016. szeptember  09.