Közlemény

 

A MNV Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2016. 08.10. napján a Magyar Állam tulajdonába és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó, a Honvédelmi Minisztérium számára feleslegessé vált ingóság (Gábor Áron mellszobor) Kalocsa Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról döntött.

 

Az ingyenes tulajdonba adásra a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés (közparkok kialakítása és üzemeltetése) önkormányzati feladat elősegítése érdekében kerül sor.

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.

 

Feltöltés ideje: 2016. augusztus 30.
Utoljára módosítva: 2016. augusztus 30.