„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2020. 11. 11. napján a Magyar Állam tulajdonában álló, vagyonkezelők által kitermelt tűzifaanyagok helyi önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint:

 

Igénylő megnevezése

 Határozat száma

Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása

Felhasználási cél

Igényelt csomag adatai

Vagyonkezelő által meghatározott, összesített nettó forgalmi érték (Ft)

 

1.

Tiszaszalka Község Önkormányzata

54/2020. (VIII.6.) sz. Képviselő-testületi határozat

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifa biztosítása

7/2020 Vásárosnamény – Puhafa 200 m³

940.000,-  Ft

 

2.

Madaras Község Önkormányzata

19/2020. (II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifa biztosítása

2/2020 Baja-Puhafa 60 m³

207.000,-Ft

 

3.

Érsekhalma Község Önkormányzata

57./2020. (I.27.) sz.

Képviselő-testületi

határozat

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifa biztosítása

5/2020 Baja- Keményfa és Puhafa 30 m³

166.000.-Ft

 

4.

Győrszemere Község Önkormányzata

40/2020. (VII.22.) sz.

Képviselő-testületi határozat

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifa biztosítása

83. sz. út Pápa-Győr, M1 autópálya (32+574-70+250 kmsz. közötti szakaszának) 2x2 sávos, gyorsúti kiépítése” során kitermelt 405 erdei m³ kemény faanyag (5.508.000,-Ft), valamint 278 erdei m³ puha faanyag (2.168.400,-Ft), mindösszesen 683 erdei m³ faanyag

7.676.400,-Ft

 

5.

Körmend Város Önkormányzata

TI-58-54/2020. (V.28.) Polgármesteri határozat

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifa biztosítása

M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár szakasz 2x1 sávos előkészítése és építése, megnevezésű A008.03 kódszámú projekt megvalósítása során kitermelt, 489 erdei m³ faanyag

6.650.400,-Ft

 

6.

Fertőendréd Község Önkormányzata

…./2020. (V.27.)  sz.

Polgármesteri határozat

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 1.) pontjában foglalt településrendezés és településfejlesztés

óvodai udvar fejlesztése, kerítések karbantartása

M85 gyorsforgalmi út Fertőd-Endréd major csomópont- Nagylózs 51+600- 67+200 (PST: K085.06) megnevezésű építési beruházás során kitermelt 133,32 erdei m³ korhadt keményfa (786.588.-Ft) és 20,12 erdei m³ korhadt vegyesfa faanyag (94.061,-Ft), tehát mindösszesen 153,44 erdei m³

880.649,-Ft

 

7.

Tét Város Önkormányzata

59/2020. (VII.2.) sz.

Képviselő-testületi határozat

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifa biztosítása

K083.06 kódszámú, „83. sz. 2x2 sávos főút megvalósításan Pápa-Tét déli csomópont között” megnevezésű projekt megvalósítása során kitermelt 399,5 erdei m³ keményfa faanyag

5.433.200,-Ft

 

8.

Tényő Község Önkormányzata

38/2020. (VII.23.) sz.

Képviselő-testületi határozat

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifa biztosítása

83. sz. út Pápa-Győr, M1 autópálya (32+574-70+250 kmsz. közötti szakaszának) 2x2 sávos, gyorsúti kiépítése” során kitermelt 100 erdei m³ faanyag,

1.434.800,-Ft

 

 

 

23.388.049,- Ft,

 

 

Az ingyenes tulajdonba adásra az önkormányzatok által benyújtott kérelmek elbírálását követően, a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor. Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.”

 

 

 

Feltöltés ideje: 2020. december 02.
Utoljára módosítva: 2021. január 22.