KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

 

a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város/Község 
Budapest
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Beszerzési Csoport
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kbfcs@mnv.hu
Fax:
+36 12374295
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [x]

 

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelő szerv

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

 

 

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: ( ) igen (x) nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Vállalkozási szerződés keretében Kőszeg Chernel u. 18. sz. - Művészetek Háza - teljes műemléki rekonstrukciójának kivitelezése”

 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

[x] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[ ] Szolgáltatás megrendelés

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

9730 Kőszeg, Chernel u. 18. Hrsz.: 1834

 

NUTS-kód: HU222

II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

A közbeszerzés tárgya:

„Vállalkozási szerződés keretében Kőszeg Chernel u. 18. sz. - Művészetek Háza - teljes műemléki rekonstrukciójának kivitelezése”

Teljes mennyiség:
A Művészetek Háza műemlék épületének teljes körű felújítása több lépcsőben tervezett. A műemléki rekonstrukció jelenlegi első ütemében a teljes külső és belső felújításra kerül sor: a védendő részek restaurálásával, átfogó, a mai elveknek és előírásoknak megfelelő energetikai korszerűsítéssel, a gépészet, az elektromos és gyengeáramú rendszerek teljes megújításával. Egy jövőbeli második ütemben kerül sor az épület teljes belsőépítészetének megvalósítására, a közlekedők és közösségi terek berendezésére, és a kutatóhelyek bútorozására. A szecessziós nagypolgári villa lakóházként szolgált az elmúlt évtizedekben, tárgyi projekt megvalósulásával kutatóknak ad majd otthont.

Az I. ütemben megvalósítandó fontosabb műszaki feladatok:
- pinceszint tárgyaló-szemináriumi terem, irattároló és szociális blokk kialakításra,
- fűtőberendezés elhelyezése, hőközpont kialakítása,
- földszinten bejárat, fogadó közlekedő, kutatói szobák és irodák kialakítása,
- a felújítandó pince- és földszinti helyiségeket védő utólagos szigetelési munkálatok,
- a földszint és a pinceszint között új közlekedési kapcsolat kialakítása, 
- földszint feletti kritikus fafödémek utólagos megerősítése,
- fedélszék rekonstrukció, héjalás és bádogos munkák, csapadékvíz elvezetés kialakítása,
- a megújuló épületszakaszokon teljes körű épületgépészeti és épületvillamossági felújítás,
- villámvédelem rekonstrukciója.
A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

 

 

 

II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45200000-9  
További tárgy(ak)45210000-2  
 45212314-0  
 45212350-4  
 45214000-0  
 45261000-4  
 45261300-7  
 45261400-8  
 45330000-9  

 

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke 
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

Érték: 133331001 Pénznem: HUF

[x]

[ ]

,

 

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor

[x] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

 

 RészszempontSúlyszám
1.Ajánlati ár (nettó Ft)80
2.Vállalási határidő (nap)20

 

VAGY

[ ] Egyéb:

 

 

 

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak ( ) igen (x) nem

 

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

 

 

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben (x) igen ( ) nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

[x] Ajánlati/részvételi felhívás [ ] Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 140 - 242891

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/07/20 (év/hó/nap)

[x] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 032 - 050947

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/02/14 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben (x) igen ( ) nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

[ ] Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás [ ] Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

[x] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2623 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/02/17 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13151 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/07/21 (év/hó/nap)

 

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KŐSZEG CHERNEL U. 18. SZ. - MŰVÉSZETEK HÁZA - TELJES MŰEMLÉKI REKONSTRUKCIÓJÁNAK KIVITELEZÉSE”

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

(x) igen ( ) nem

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

 

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2017/05/04 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név:
Nemes és Társai Építőipari és Szolgáltató Kft.
Postai cím:
Nebuló u. 5.
Város/Község 
Budapest
Postai irányítószám:
1223
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

 

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: Pénznem:

[ ]

[ ]

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 133331001 Pénznem: HUF

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 133331001 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 201230848 Pénznem: HUF

[x]

[x]

[ ]

[ ]

,

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól ( ) igen (x) nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez (x) igen ( ) nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert [x]

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

 

 

 

 

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése

[ ] mikro vállalkozás

[x] kisvállalkozás

[ ] középvállalkozás

[ ] egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

 

 

Cím:

 

 

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

 

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

Érték: Pénznem:

[ ]

[ ]

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Cserkúti Generál Kft. (név) 1097 Budapest, Mester u. 38. 1. em. 2. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

 

 

MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. (név) 1062 Budapest, Bajza utca 17-19. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

 

 

Pécsi Építő és Tatarozó ZRT. (név) 7621 Pécs, Tímár u. 23. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

 

 

EB Hungary Invest Kft. (név) 1163 Budapest, Máté utca 8. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

 

 

Nemes és Társai Építőipari és Szolgáltató Kft. (név) 1223 Budapest, Nebuló u. 5. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

 

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ( ) igen (x) nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

( ) igen (x) nem

 

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

( ) igen (x) nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

 

 

 

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

[ ] szerződéses feltételként

[ ] bírálati részszempontként/alszempontként

[ ] a műszaki leírás részeként

[ ] az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

[ ] az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

[ ] szerződéses feltételként

[ ] bírálati részszempontként/alszempontként

[ ] a műszaki leírás részeként

[ ] alkalmassági feltételként

[ ] védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.3) Egyéb információk:

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. január 2.

 

 

V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2017/05/31 (év/hó/nap)

 

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község Postai irányítószám:Ország:

 

--------------- (Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható) ---------------

Feltöltés ideje: 2017. június 15.
Utoljára módosítva: 2017. június 15.