Magyarország-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások

2017/S 123-249778

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374295
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

I.2)Közös közbeszerzés

I.4)Az ajánlatkérő típusa

Közjogi intézmény

I.5)Fő tevékenység

Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

 

A Poszeidon EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszer terméktámogatási szolgáltatásának beszerzése.

 

II.1.2)Fő CPV-kód

72260000

II.1.3)A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)Rövid meghatározás:

 

Vállalkozási szerződés a Poszeidon EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszer terméktámogatási szolgáltatásainak végzésére.

 

II.1.6)Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték áfa nélkül: 14 838 708.00 HUF

II.2)Meghatározás

II.2.1)Elnevezés:

II.2.2)További CPV-kód(ok)

72260000

II.2.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

 

MNV Zrt. székháza 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

 

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

Vállalkozási szerződés a Poszeidon EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszer terméktámogatási szolgáltatásainak végzésére.

Terméktámogatási szolgáltatás (support) magába foglalja:

a) a Szoftver használatának szakmai informatikai támogatását;

b) a Szoftverben bekövetkezett hibák javítását, a Megrendelőtől bejelentett incidensek kezelését, a módosítások dokumentálását;

c) a Szoftvernek a Megrendelő által a Poszeidon Terméktámogatási szerződés létrejöttének az időpontjában használt platform, Megrendelői szoftverkörnyezetének változásaihoz történő alkalmazását.

 

II.2.5)Értékelési szempontok

Ár

II.2.11)Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)További információk

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján által meghatározott legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával értékelte.

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás

IV.1.1)Az eljárás fajtája

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

Magyarázat:

 

Az ajánlatkérőnél kialakításra került korábban a POSEIDON Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer, amely rendszerre vonatkozó használati jogosultsága az ajánlatkérőnek lejárt. A szoftver szerzői jogával kizárólagosan a felkért ajánlattevő rendelkezik.

A Szerzői jogról rendelkező 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szoftver akár forráskódban, tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is, szerzői jogi védelme alá tartozik. A szoftverek használatához, hasznosításához, módosításához, bárminemű továbbfejlesztéséhez a szerzői jogok tulajdonosának engedélye szükséges. Így egy elkészült programtermék fejlesztését a szerzői jogok tulajdonosával, vagyis ugyanazzal a céggel lehet csak tovább fejlesztetni, szoftverkövetést vagy karbantartást végeztetni, aki a szerzői jogok tulajdonosa, aki a korábbi programváltozatot készítette.

Ezen jogok kizárólagosságára vonatkozó nyilatkozat és licencigazolás a KH részére az eljárás megindításával egyidejűleg megküldésre került.

 

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)Adminisztratív információk

IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 120-243263

IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Elnevezés:

 

Vállalkozási szerződés a Poszeidon EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszer terméktámogatási szolgáltatásainak végzésére

 

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2)Az eljárás eredménye

V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:

19/05/2017

V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe

SDA DMS Zrt.
Retyezáti utca 46
Érd
2030
Magyarország
NUTS-kód: HU102

A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19 000 000.00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 14 838 708.00 HUF

V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

SDA DMS Zrt. (2030 Érd, Retyezáti u. 46., 24167789-2-13).

 

VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

 

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

28/06/2017

Feltöltés ideje: 2017. június 30.
Utoljára módosítva: 2017. augusztus 02.