Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

 

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

I.1) Név és címek 1

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
AntalEva@mnv.hu
Fax:
+36 12374295
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) http://www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: A Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31. sz. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó teljeskörű tervezői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy71220000-6  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Szerződés meghatározása: Tervezési szerződés.
Tárgya: „A Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31. sz. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó teljeskörű tervezői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében”

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja 7

( ) eNotices (x) TED eSender ( ) Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: TED88 7

TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88 7

Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 13559 7 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 184 - 377280

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma: 7 2017/09/25 (nn/hh/éééé)

 

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka 7

(x) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

( ) A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

 

Szakasz száma:

III . 1 . 2

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A következő helyett:

P1)
Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évek közül több, mint 1 évben negatív volt.

Helyesen:

P1)
Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye* az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évek közül több, mint 1 évben negatív volt.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása értelmében, a 2016-os üzleti év esetében ajánlatkérő a mérleg szerinti eredmény helyett, az adózott eredményt vizsgálja.

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

. .

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

 

 

 

VII.2) További információk: 2

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja, módosuló részek: Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
A közbeszerzési dokumentumok módosítását ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

 

Feltöltés ideje: 2017. október 30.
Utoljára módosítva: 2017. október 30.