KIVITELEZŐI REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

 

A NIPÜF Zalaegerszeg Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság a „NIPÜF Zalaegerszeg Ipari Park fejlesztése” tárgyú beruházásának megvalósítását tervezi generálkivitelezői konstrukció keretében.

A kivitelező fővállalkozó kiválasztására irányuló versenyeztetési eljárás előkészítése keretében a NIPÜF Zalaegerszeg Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság kéri a versenyeztetési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy jelen regisztrációs felhívás első számú mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével – a felhívásban foglaltak szerint – szíveskedjenek jelezni érdeklődésüket.

 

1. Megrendelő adatai:

Teljes név:

NIPÜF Zalaegerszeg Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és iroda:Rómer Flóris utca 8.

Város:

 Budapest

Postai irányítószám:

1024

Ország:
Magyarország

Képviseli:

Török Zsombor ügyvezető

E-mail: nipuf.zalaegerszeg@nipuf.hu

 

2. A versenyeztetési eljárás tárgya és mennyisége:

 

Az építési telek Zalaegerszeg északi külterületén a zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Park területén található (0788/50 hrsz.).

 

A tervezett raktárcsarnok adatai:

 • 1 db előre gyártott vasbeton szerkezetű daruzott csarnoképület vasbeton pillérmerevítéssel ellátott, falazott szerkezetű szociális és irodablokkal.
 • A létesítmény rendeltetése: fröccsöntő üzem 2 577m2 bruttó alapterülettel.
 • Az épület magában foglal 713,72 m2 bruttó alapterületű irodahelyiségeket és 116,99 m2 külső fedett helyiségeket is.
 • Belső úthálózat és burkolt felület nagysága ~ 2 590 m2.
 • Tervezett személygépkocsi parkolók száma: 21 db.
 • A szükséges villamosenergia:
 • Tervezett létesítmény napi vízigénye: 7,26 m3/nap, szennyvízterhelés 5,8 m3/ nap.
 • Belső oltóvízhálózat kiépítése szükséges: oltóvíz 2 700 l/min.
 • Nedves tűzivíz rendszer.
 • Csapadékvízelvezető hálózat.
 • Gépészeti berendezések (fűtési-hűtési berendezések, szellőzés).
 • Kisnyomású gázvezeték hálózat.

 

A fenti adatok a kiviteli terv elkészültét követően (2018. február) pontosítandók.

 

Átadás-átvétel befejezésének, építési napló lezárásának és a birtokbaadásnak (a kivitelezés befejezésének) tervezett határideje: 2018. november 10. napja

 

3. Az érdeklődés jelzésének módja:

 

Ajánlatkérő a regisztrációra szolgáló formanyomtatványt elektronikus úton azapusztai@mail.inext.hu e-mail címre kéri megküldeni, az alábbi határidő lejártáig.

A NIPÜF Zalaegerszeg Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a regisztráció nem jelent a versenyeztetési eljárásban történő automatikus részvételt. Az ajánlattételre felhívott szervezetek körének kiválasztása a NIPÜF Zalaegerszeg Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság döntési kompetenciája.

 

4. Az érdeklődés jelzésének határideje:

 

2018. január 22. 11:00 óra

 

5. Az érdeklődés elvárt tartalma:

 

A gazdasági szereplőknek regisztrációjukat a jelen tájékoztatás 1. számú mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével kell megtenniük.

A NIPÜF Zalaegerszeg Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság kéri az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a formanyomtatvány gazdasági, valamint műszaki és szakmai adatok ismertetésére vonatkozó részeit legalább az ott meghatározott részletességgel szíveskedjenek megadni.

 

1. számú melléklet: Formanyomtatvány érdeklődés jelzésére

1. számú melléklet

 

Regisztrációs formanyomtatvány

 

AZ ÉRDEKLŐDŐ GAZDASÁGI SZEREPLŐ

Neve:

 

Székhelye:

 

Telefonszáma:

 

Faxszáma:

 

Adószáma:

 

Cégjegyzékszáma:

 

MKIK kivitelezői nyilvántartási száma:

 

E-mail címe:

 

 

Az érdeklődő gazdasági szereplő gazdasági, valamint műszaki és szakmai adatai:

 

 • Az érdeklődő gazdasági szereplő előző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes és a beszerzés tárgyából - magasépítési kivitelezés - származó nettó árbevétele, valamint saját tőkéjének mértéke:

 

 

Év

Teljes

 nettó árbevétel (Ft)

Beszerzés tárgyából származó árbevétel (Ft)

Saját tőke mértéke

(Ft)

1.

2014.

 

 

 

2.

2015.

 

 

 

3.

2016.

 

 

 

4.

Összesen (1.+2.+3.)

 

 

-

 

 • A felhívás közzétételét megelőző 60 hónap legjelentősebb ipari és/vagy logisztikai épület kivitelezésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített építési beruházásainak ismertetése:

A szerződést kötő másik fél neve

Az építési beruházás tárgya, mennyisége

Az ellenszolgáltatás összege

 

Teljesítés ideje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Azon főbb szakemberek bemutatása, akit be kíván vonni a szerződés teljesítésébe, megjelölve a pozíciót, illetve a kapcsolódó jogosultságot, szakmai gyakorlatot:

 

 • A szerződés teljesítéséhez felhasználni kívánt műszaki-technikai felszereltség bemutatása:

 

Eszköz, berendezés megnevezése

Eszköz tulajdonságai

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Érdeklődő előző három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszáma:

 

Év

Átlagos statisztikai állományi létszám

2014.

 

2015.

 

2016.

 

 

 • Minőségbiztosítási, illetve környezetvédelmi intézkedések bemutatása (vonatkozó tanúsítványok):

 

 

 

Feltöltés ideje: 2018. január 11.
Utoljára módosítva: 2018. január 11.