HIRDETMÉNY

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

(székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

által a Budapest II. kerület belterület 54281 helyrajzi számú,

természetben a 1028 Budapest II. kerület, Templom utca 12. sz. alatt található,

8375 m2 alapterületű, kivett kórház megnevezésű ingatlannak és az abban található ingóságoknak bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan lefolytatott egyfordulós, nyilvános pályázati eljárás ajánlattételi határidejének 2018. május 31. napjáig történő meghosszabbításáról

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Kiíró) 2018. április 11. napján pályázati felhívást tett közzé.

 

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázati eljárás tárgyát képező, a Budapest II. kerület belterület 54281 helyrajzi számú, természetben a 1028 Budapest II. kerület, Templom utca 12. sz. alatt található, 8375 m2 alapterületű, kivett kórház megnevezésű ingatlannak és az abban található ingóságoknak 5 év (továbbá az Nvt. 11. § (10) bekezdésében foglalt lehetőség alapján legfeljebb további 5 év) határozott idejű bérleti szerződés keretében történő átengedése – a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően – szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatása céljából.

 

A meghirdetett pályázatban az ajánlattételi határidő 2018. május 11. napja, a pályázatok benyújtására adott napon legkésőbb 14:30 óráig volt lehetőség.

 

A tárgyi pályázat ajánlattételi határidejét Kiíró 2018. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ajánlatok benyújtására adott napon legkésőbb 17:00 óráig van lehetőség.

 

Feltöltés ideje: 2018. május 11.
Utoljára módosítva: 2018. május 14.