Pályázati felhívás

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet

Budapest belterület 1236/20 helyrajzi számon bejegyzett, kivett repülőtér (Budaörs Repülőtér) megnevezésű, 83.1887 m2 alapterületű műemlék ingatlan

bérleti szerződés útján történő hasznosítására és azon repülőtérként történő üzemeltetésre,illetve az ahhoz kapcsolódó oktatási-, sport-, szabadidős, rekreációs, kulturális, turisztikai tevékenység folytatására vonatkozóan.

 

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a jelen pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kiíró) tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázat tárgyát képező ingatlanok hasznosításának bérleti szerződés keretében történő átengedése.

 

A Kiíró a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), Vtv. és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai, valamint a Kiíró állami vagyon hasznosítására irányuló versenyeztetési szabályzatáról szóló 22/2017. vezérigazgatói utasításban foglalt rendelkezések alapján

 

egyfordulós nyilvános pályázat

 

keretében a szerződéskötés napjától számított 10 év (továbbá a Részletes tájékoztatóban meghatározott feltételek teljesülése esetén legfeljebb további 5 év) határozott idejű bérleti szerződés útján kívánja bérbe adni a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest 1236/20 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest, XI. kerület Kőérberki úton található, „kivett repülőtér” megnevezésű műemlék ingatlan összesen 83 ha 1887 m2 alapterületű Ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan/Bérlemény/Repülőtér), abban – a jóerkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően repülőtérként történő üzemeltetésre, illetve az ahhoz kapcsolódó oktatási-, sport-, szabadidős, rekreációs, kulturális, turisztikai tevékenység folytatása céljából.

 

 

Az Ingatlan rövid bemutatása:

 

Az Ingatlan Budapesten, Újbuda nyugati részében helyezkedik el. Délről a Repülőtéri út, keletről a Kőérberki út, északról a Malomkő és a Vitorlázó út határolja. Megközelíthetősége a Repülőtéri útról lehetséges. Forgalmas, jól megközelíthető helyen, a belvárostól 20 percnyi autóútra fekszik. Tömegközlekedéssel a belvárosba jutás 30-40 perc, az ingatlan főbejáratánál áll meg a 87-es, 187-es, 139-es autóbusz. Az Ingatlan környezetében vegyesen helyezkednek el ipari, illetve mezőgazdasági területek. A terület határán található több forgalmas bevásárlóközpont is (Tesco, Kika, Ikea, Jysk, Auchan).

  

Az Ingatlant magába foglaló telek egy szabálytalan alakú, jól elhatárolt, részben körül kerített földterület. A telek felszíne sík, jól belátható. Az Ingatlanon több épület helyezkedik el, melyek közül a Főépület, a Hangár, a Kazánház, illetve a futópálya alatti alagcsövezés egyedi műemléki védettséget élvez.

 

Az Ingatlan teljes közművel rendelkezik, víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-ellátás rendelkezésre áll, de a Főépület gáz ellátása jelenleg külön Pb. tartályról történik. Az Ingatlan funkcióját tekintve, mint repülőtér üzemel, több kisebb egyéb funkciót is ellátva.

 

Az Ingatlan bemutatása:

 

A Budaörs Repülőtér a fennállása során eltelt, több mint nyolc évtized viszontagságait aránylag épségben vészelte át, ezért a mai napig fogadhat és indíthat kisrepülőgépeket. Megnyitásától egészen 1950. május 7-ig – a Ferihegyi repülőtér (jelenlegi elnevezése: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) átadásáig – elsősorban a közforgalmi repülést szolgálta, de egy ideig állomásozott itt a légierő szállító százada is. Az ötvenes évek kezdetétől fokozatosan a hazai sportrepülés, majd a munkarepülés bázisává vált. Budaörs történetére visszatekintve elmondható, hogy hosszabb - rövidebb ideig otthona volt a repülés valamennyi ágazatának.

 

A repülőtér főbb paraméteri a következők:

 • Budaörs repülőtér, ICAO kód: LHBS
 • Jelenlegi besorolása: Polgári célú nem nyilvános repülőtér,
 • Futópályák: 980x60 m (füves), 780x40 m (füves),
 • Futópályairányok: 09 és 27,
 • Létesítmények: forgalmi épületek (utas váró és szolgálati helységek), parkoló, hangárok, üzemanyag tároló.

 

Az Ingatlant magába foglaló telek egy szabálytalan alakú, jól elhatárolt, részben körül kerített földterület. A beépítetlen telekrész felszíne sík. A térvilágítás oszlopokra rögzített, az épületek körüli részek beton térburkolatúak, felszállópálya füvesített.

 

A közterülethez közvetlenül csatlakozik az Ingatlanon kiépített úthálózat. Az utak és térburkolatok anyagai aszfalt, beton, kőkocka, terített zúzottkő. Az utak térburkolatának minősége igen eltérő.

 

Az objektum csak részben bekerített, a kerítés anyaga részben előre gyártott vasbeton oszlop, részben drótháló, részben acél korlát. A területen épületek és építmények leginkább a főbejárat oldalán találhatók, a beépítettség 1,76%-os. Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./XI.ÖK sz. rendelete alapján az Ingatlan KL-RE-XI. építési övezetbe tartozik. Kiíró kizárja a felelősségét az esetleges építési szabályzat, övezeti besorolás módosulására tekintettel, ezzel összefüggésben Ajánlattevő Kiíróval szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

 

Az övezet telkeire vonatkozó részletes előírások:

 

Övezet

jele

Kialakít-ható

legkisebb

telek-

terület

mérete

Leg-

kisebb

telek-

szélesség

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett legnagyobb

mértéke

Legkisebb építmény-magasság
Legnagyobb

építmény-

magasság

Zöldfelület

legkisebb

mértéke

Terep-

szint

alatti

beépítés

legna-

gyobb

mértéke

Szintte-

rületi

mutató

meg-

engedett

legna-

gyobb

mértéke

KL-RE-XI

K

 

K

 

SZ

 

2%

 

--

 

14,0 m

 

70%

 

2%

 

0,1

 

Helyrajzi szám

Művelési ág

Területe

m2

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzések

Budapest belterület 1236/20

kivett repülőtér

831.887

 • műemlék
 • Terheli a Bp. XI. 1236/24 hrsz-t illető egyéb szolgalmi jog
 • Terheli a Bp. XI. 1236/25 hrsz-t illető egyéb szolgalmi jog
 • Terheli a Bp. XI. 1236/26 hrsz-t illető egyéb szolgalmi jog
 • az I/4-6. sorszám alatti szolgalmi jog autóforduló létesítésre vonatkozik, eredeti rangsor: 34202/1979.
 • T-72378 ttsz. térrajz alapján a területből 5361m2 lejegyezve, majd hozzájegyezve az 1236/14 hrsz-hoz. Lejegyzés után a terület 83ha 1982m2 lett.
 • Vezetékjog 103 m2 területre, VMB-169/2010 eng. szám alapján, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
 •  Vezetékjog 51 m2 területre, 7103/535/2011, 7103/537/2011, 7103/536/2011 eng. szám alapján, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
 • Terheli a Bp. XI 1236/24, 1236625 és a 1236/26 hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosait illető egyéb szolgalmi jog, mely szolgalmi jog autóforduló létesítésére szolgál, eredeti rangsor: 34202/1979.
 • Közérdekû használati jog

A 65-3200 számú EOMA pontja által elfoglalt területre, a jog gyakorlója a Budapest Főváros Kormányhivatala, 91270/1/2007/07.02.27.

 

Az Ingatlan 1/1 arányban a Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt áll. Az Ingatlan – ismertebb nevén Budaörs Repülőtér – Budapest és Budaörs határán helyezkedik el, mely közlekedési kapcsolatrendszerét tekintve rendkívül előnyös.

 

Az Ingatlanon több műemlékvédelem alatt álló építmény található. Ezek közé tartozik a Főépület, Főépületben található körkép (fotómontázs), Hangár, Kazánház, és a repülőtér alatt húzódó, víz elvezetésére szolgáló kerámia alagcsövezés, ez utóbbi pontos elhelyezkedése kapcsán pontos adat nem áll rendelkezésre.

Az Ingatlanon álló építmények részletes bemutatását a Tájékoztató tartalmazza.

 

Az ingatlanon található közművekről általánosságban:

 

- Villamos-energia ellátás: Az ellátás eredetileg kettős, az egyik az ELMŰ hálózatáról, a kazánház nevű épületben telepített transzformátoron keresztül történik maximum 500 KVA kapacitással (ebből lekötve: 150 KW teljesítmény). A másik az építéskori időből származó diesel üzemű generátoros, 60 KW teljesítménnyel kialakított tartalék áramforrás volt, mely nem üzemképes.

 

- Ivó- és használati vízellátás: Az ellátás közivóvíz vezeték hálózatról történik, eredetileg a rendeltetésszerű használat kielégítésére méretezve valósult meg. Építés ideje: 1936-1937. Jelenleg erősen elhasznált állapotban lehet. Kiépítésre került a tűzivíz vezeték hálózat is 1970-ben. Tekintettel arra, hogy műszaki rendszer felmérés nem történt így a vezetékek állapota tekintetében Kiíró minden felelősségét és szavatosságát kizárja.

 

- Gázenergia: A közüzemi vezetékes ellátás csak a Hangár épület nyugati végében található műhely részt szolgálja ki. Bekötése a Repülőtéri úti 200 NA nagy-középnyomású gázvezetékről 200/6/0,03 típusú gáznyomás szabályozón keresztül történik önálló fogyasztásmérőn keresztül.

Az Utasforgalmi épület emeleti szintjén található irodák gázellátása az épülettől keletre található földfeletti gáztartályból történik.

 

- Fűtés: A fűtés minden épületben helyileg és egyedileg történik. Az Utasforgalmi épület emeleti szintjén található irodák az emeleten elhelyezett fali kazánról fűthetők. Az épületben lévő egyéb helyiségek elektromosan fűtéssel illetve fűtés nélkül kialakítottak. Hangár épület nyugati végében található műhely részt szintén saját falikazán szolgálja ki.

 

- Szennyvíz kezelése, elvezetése, felszíni vízelvezetés: A kommunális eredetű szennyvizek saját belső (egyesített) csatornavezeték hálózaton, az ingatlanon megépített szennyvíztisztítóba, onnan a Repülőtéri és a Kamaraerdei út kereszteződésében kiépített szennyvízátemelőn keresztül átemelve kerülnek a közüzemi hálózatba. A csapadékvizek elvezetéséről pontos információkkal nem rendelkezünk tekintettel arra, hogy műszaki rendszer felmérés nem történt így a vezetékek állapota tekintetében Kiíró minden felelősségét és szavatosságát kizárja. (A csapadékvizek vélelmezhetően az Ingatlan környezetében található patakba jutnak.)

 

Pályázó a pályázat benyújtásának tényével kijelenti, hogy a Repülőtér műszaki állapota, közművei, beépítési, hasznosítási lehetőségek vizsgálata kapcsán nem hagyatkozott Kiíró tájékoztatására, illetve a Kiíró által a jelen Tájékoztatóban biztosított adatokra, a pályázat benyújtása előtt kellő körültekintéssel maga is tájékozódott mindezekről a Budaörs Repülőtérrel, annak műszaki állapotával, az irányadó jogszabályi előírásokkal, lehetőségekkel kapcsolatban. A Pályázó és nyertes Ajánlattevő a pályázat benyújtásának tényével kijelenti, hogy mindezek alapján kerül sor pályázata benyújtására és nyertesség esetén a Bérleti Szerződés megkötésére, így mindezekkel összefüggésben Kiíróval szemben semmilyen jogcímen igény nem támaszthat. Kiíró nem vállal felelősséget az Ingatlanon esetlegesen meglévő és az ingatlan-nyilvántartásban, illetve az ingatlan-nyilvántartási térképeken vagy közműtérképen fel nem tüntetett felépítményekért, közművekért, kábelekért, egyéb csövekért és vezetékekért. Nyertes Ajánlattevő az ebből felmerült, őt ért károkért Kiíróval szemben nem léphet fel igényérvényesítéssel, az efféle igényeiről a pályázat benyújtásával kifejezetten lemond.

Kiíró kijelenti, hogy az Ingatlan kapcsán környezeti, környezetvédelmi, lőszer, tűzszerészeti, vegyivédelmi kárfelmérés nem történt, ezekkel összefüggésben Kiíró minden felelősségét kizárja, a nyertes ajánlattevő pedig minden ezekkel összefüggésben keletkező esetleges kárának, igényének, költségének megtérítéséről a pályázat benyújtásával kifejezetten lemond.

A bérleti díj a joglemondásokra tekintettel került meghatározásra.

 

Az Ingatlan teljes területe jelenleg határozatlan időre szóló bérleti szerződés útján hasznosított. A bérleti szerződés automatikusan megszűnik:

(i) amennyiben az MNV Zrt. az általa az Ingatlan tekintetében lefolytatott pályázati eljárást követően a nyertes ajánlattevővel bérleti szerződést köt és

(ii) a nyertes ajánlattevő a Bérlemény repülőtérként történő működése vonatkozásában érvényes működési engedélyt szerez azzal, hogy a fennálló szerződés megszűnésének napja a működési engedély megszerzésének napjához igazodik.

 

A szerződésben foglaltak a bérlő (a továbbiakban: Jelenlegi Bérlő) által tett közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozattal kerültek megerősítésre, amely alapján az Ingatlan átadása a jelenlegi bérlő önkéntes birtokátruházásra történő kötelezettség megszegése esetén közvetlenül végrehajtható.

 

A Jelenlegi Bérlő az Ingatlan egyes részeinek további használatba adása érdekében több szerződést kötött. A jelen tájékoztatóban részletezésre kerülnek az albérlők/alhasználók által jelenleg használt területrészek. Kiíró felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a használatban álló részek, az arra vonatkozó információk tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, azok helytállósága tekintetében Kiíró minden felelősségét és szavatosságát kizárja. Az erre vonatkozó adatok emellett a pályázati eljárás folyamán is változhatnak, erre tekintettel Kiíró minden felelősségét és szavatosságát kizárja, Ajánlattevő a szerződéskötést erre tekintettel nem tagadhatja meg, igényt Kiíróval szemben nem érvényesíthet. Szerződéskötés esetén Bérbeadó az Ingatlanon fennálló használatra vonatkozóan minden rendelkezésére álló információt a Bérlő részére átad.

 

Kiíró tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a Jelenlegi Bérlő a továbbhasznosítási szerződéseket az alábbi szerződéses rendelkezések alkalmazásával volt köteles megkötni:

 • Amennyiben a szerződése megszűnik - kivéve amennyiben a nyertes ajánlattevő fenn kívánja tartani a továbbhasznosítási szerződéseket - a továbbhasznosítási szerződés(ek) a szerződés megszűnésének napján automatikusan megszűnik/nek, kivéve, ha az MNV Zrt. - nyertes ajánlattevő által kiadott nyilatkozat ismeretében kialakított - döntése alapján a szerződés(ek)be Bérbeadóként be kíván lépni és erről az alhasználót(kat) írásban értesíti.
 • Továbbhasznosításra irányuló szerződést kizárólag olyan személlyel köthet, aki – a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén – a hasznosítási szerződésben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az MNV Zrt. - vagy nyertes ajánlattevő - az adott jogviszonyba hasznosításba adói (így különösen: bérbeadó, használatba adói, stb.) pozícióba belépjen, továbbá a hasznosítási szerződés hasznosításba adói (így különösen: bérbeadó, használatba adói, stb.) pozícióját szerződés-átruházás jogcímén, harmadik személyre átruházhassa.
 • Bérlő kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy a továbbhasznosításra irányuló szerződésekben, a szerződésben maradó fél szerződés-átruházáshoz való hozzájáruló jognyilatkozatának visszavonására irányuló fenntartási jogát kizárja.
 • Bérlő köteles a továbbhasznosítási szerződések kapcsán az alhasználók továbbhasznosítási szerződésekben rögzített kötelezettségeit (a bérleti díj, a bérlemény használatával összefüggő közüzemi díjak, valamint jogcím nélküli használat esetén használati díj megfizetése, továbbá a továbbhasznosítási szerződés megszűnése esetére a Bérlemény Bérbeadó részére történő birtokba adásának kötelezettsége) az esetleges bérlői nemteljesítés esetén perindítás nélkül, végrehajtási eljárásban kikényszeríthető közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban is megerősíttetni az alhasználókkal, melynek elmaradása esetén az alhasználóval kötött szerződések nem jönnek létre.

(Részletesen ld: a Tájékoztató mellékletét képező Bérleti szerződés tervezetben)

 

A pályázati eljárás lefolytatását követően a nyertes Ajánlattevő választhat, hogy fenn kívánja-e tartani a Továbbhasznosítási Szerződéseket. Kiíró felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a Továbbhasznosítási Szerződések átvétele mellett dönt, úgy valamennyi Továbbhasznosítási Szerződés átvétele kötelező (egyes Továbbhasznosítási Szerződések átvételére nincs lehetőség). Nyertes Ajánlattevő e tárgyban Kiíró felhívásától számított legkésőbb 15 napon belül köteles nyilatkozni, a nyilatkozat kialakítása érdekében Kiíró minden rendelkezésére álló dokumentumot átad.

A nyilatkozat tartalmától függően két verzió került meghatározásra (Részletesen ld: Bérleti szerződés tervezet):

 

„A verzió” (amennyiben a nyertes ajánlattevő fenn kívánja tartani a fennálló továbbhasznosítási szerződéseket):

 

Ez esetben Kiíró az alhasználók mindegyikét hivatalos úton értesíti arról, hogy a szerződések automatikusan nem szűnnek meg, tekintettel arra, hogy a pályázati eljárás lefolyatását követően a nyertes ajánlattevő nyilatkozott, hogy kész átvenni a Továbbhasznosítási Szerződéseket. Továbbá Kiíró tájékoztatja az alhasználókat arról, hogy a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépésének napjával átruházásra kerülnek.

Bérlő a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elismeri, hogy az alhasználó Ingatlanból történő kiköltöztetése Bérlő feladata, felelőssége és költsége, ezzel összefüggésben semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt Kiíróval és a Magyar Állammal szemben, illetve bérleti díj csökkentését sem kezdeményezheti, amennyiben bármely alhasználó önként nem hagyja el az Ingatlant. Az alhasználók által rendelkezésre bocsátott, közjegyző előtt tett, kiköltözésre irányuló egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatokat - ahol az rendelkezésre áll - Bérbeadó a szerződés létrejöttével egyidejűleg rendelkezésre bocsátja.

 

„B verzió” (amennyiben a nyertes ajánlattevő nem kívánja fenntartani a fennálló továbbhasznosítási szerződéseket):

 

Kiíró a nyertes ajánlattevői nyilatkozat ismeretében az alhasználók mindegyikét hivatalos úton értesíti arról, hogy a szerződések automatikusan megszűnnek, a nyertes ajánlattevővel történő szerződés létrejöttének napján, melynek megtörténtének időpontjáról Kiíró hivatalos értesítést küld az alhasználók részére. Továbbá Kiíró tájékoztatja az alhasználókat arról, hogy a Ptk. 5:3. § (4) bekezdése alapján a dolog kiadása iránti igényét ruházza át a nyertes pályázóra, mint Bérlőre.

Bérbeadó a Bérlővel szemben a Bérlemény, mint Bérlő általi tényleges birtokba kerülése kapcsán minden felelősséget és szavatossági igényt kizár, melyet Bérlő a szerződés aláírásával kifejezetten elfogad.

 

Amennyiben a Korábbi Bérlő bérleti szerződése, vagy az általa kötött Továbbhasznosítási Szerződések eredményeként jogcím nélküli használat állna fenn az Ingatlan tekintetében, úgy Bérbeadó a Ptk. 5:3. § (4) bekezdése alapján a dolog kiadása iránti igényt ruházza át a megkötésre kerülő szerződéssel a nyertes ajánlattevőre (a bérleti szerződés tekintetében bérlőre).

Bérlő a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elismeri, hogy a Jelenlegi Bérlő és az alhasználók Ingatlanból történő kiköltöztetése az ő feladata, felelőssége és költsége, ezzel összefüggésben semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt Kiíróval és a Magyar Állammal szemben, illetve bérleti díj csökkentését sem kezdeményezheti, amennyiben Korábbi Bérlő, vagy bármely alhasználó önként nem hagyja el az Ingatlant. A Korábbi Bérlő és az alhasználók által - ahol az rendelkezésre áll - rendelkezésre bocsátott, közjegyző előtt tett, kiköltözésre irányuló egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatokat Kiíró a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg Bérlő rendelkezésére bocsátja.A Korábbi Bérlő által kötött Továbbhasznosítási szerződések, vagy a Korábbi Bérlővel kötött szerződés eredményeként jogcím nélküli használókká vált harmadik személyekkel, vagy Korábbi Bérlővel szemben a Bérlemény kiürítése és kapcsolódó bármilyen igényérvényesítés tekintetében a nyertes Ajánlattevő köteles eljárni saját felelősségére és saját költségen, illetve ennek kapcsán semmilyen igényt nem támaszthat Kiíróval – Magyar Állammal és MNV Zrt.-vel – szemben.

Kiíró, mint Bérbeadó a Bérlővel szemben a Bérlő általi tényleges birtokba kerülése kapcsán minden felelősséget és szavatossági igényt kizár, melyet Bérlő a szerződés aláírásával kifejezetten elfogad, a kiadás iránti igény érvényesítésére a Bérlő lesz jogosult.

 

A nyertes ajánlattevő részére, szerződéskötés esetén az alábbi együttes feltételek meglétekor történhet meg a birtokátruházás:

 • a szerződés szerinti, közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat Bérbeadó rendelkezésére bocsátása; és
 • a Repülőtér üzembentartási engedélyének bérlő általi megszerzése.

 

A nyertes ajánlattevő kiértesítésekor Kiíró minden szükséges nyilatkozatot megad, amelyek az üzembentartási engedély megszerzéséhez szükségesek.

A bérleti szerződés alapján minden jogot és kötelezettséget a birtokátruházás napjától gyakorolhat.

A nyertes Ajánlattevő jelen pályázat eredményeként megkötésre kerülő bérleti szerződés alapján jogosult lesz a Bérlemény piaci alapon történő továbbhasznosítására (részletesen lásd 5.3. pont).

 

 1. Részletes tájékoztató megvásárlása (enélkül érvényes pályázat nem nyújtható be)

Az ingatlanokról bővebb információt és a nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, ingatlanok megtekintésével kapcsolatos információkat a Tájékoztató tartalmazza.

 

A Tájékoztatóban foglaltak tudomásulvétele a részvétel elengedhetetlen feltétele.

A Tájékoztató a Kiíró Ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) vásárolható meg, 2019. február 14. napjától 2019. április 15. napjáig, hétfőtől csütörtökig 8:10 órától 15:00 óráig, pénteki napokon 8:10 órától 14:30 óráig, amelynek ára bruttó 100.000,- Ft. A Tájékoztató árát a Kiíró Ügyfélszolgálatán átvehető csekk befizetésével, vagy a Tájékoztató árának a Kiíró 10032000-01457522 számú bankszámlájára történő előzetes átutalásával kell Kiíró részére teljesíteni. A csekk, vagy az átutalási bizonylat Kiíró Ügyfélszolgálatán történő bemutatása a Tájékoztató átadásának előfeltétele.

 

 1. Titoktartási nyilatkozat tétele (Részletes Tájékoztatóban rögzítettek szerint)

 

 1. Pályázati biztosíték nyújtása

A Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték adásához köti. Az Ajánlattevőnek pályázati biztosítékként 10.440.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 13.258.800,- forintot az MNV Zrt.-nek számlájára kell átutalni, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján be kell érkeznie.

A pályázati biztosítékot a nyertes Ajánlattevő esetében a Kiíró a jelen pont szerinti óvadék összegébe beszámítja (a továbbiakban: Óvadék). A Bérlő a Szerződés időbeli hatálya alatt köteles az Óvadék összegét folyamatosan a szerződésben rögzített mértékben a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani, annak felhasználása esetén azt kiegészíteni. A pályázati biztosíték - nyertes Ajánlattevő által megajánlott bérleti díj egy évi összegének megfelelő - Óvadék összegére történő kiegészítése a szerződéskötés előfeltétele.

 

 1. Ajánlati kötöttség vállalása és a pályázati feltételek elfogadása (részletesen Tájékoztatóban rögzítettek szerint)

 

 1. Jogszabályban foglalt alkalmassági követelményeknek való megfelelés (részletesen Tájékoztatóban rögzítettek szerint)

 

 1. Pályázó személyére vonatkozó szakmai alkalmassági követelmények (részletesen Tájékoztatóban rögzítettek szerint)

 

 1. Szakmai követelmények kialakításának vállalása

 

A repülőtér működése tekintetében az Ajánlattevőnek az alábbi szakmai követelmények kialakítását és a jogviszony fennállása alatti fenntartását szükséges vállalnia az alábbiakban megjelölt határidőkkel.

Kiíró felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy valamennyi alábbi szakmai feltétel kialakítása kötelező.

A szakmai vállalások tekintetében az egyes feltételek esetében rögzítésre került a kötelezettség vállalásának biztosítékaként az óvadékok meghatározott összege. A Szakmai Követelmények Óvadékát az MNV Zrt. számlájára kell átutalni, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján be kell érkeznie.

Amennyiben nyertes Ajánlattevő a Kiíróval történő szerződéskötéstől számított, Kiíró által meghatározott határidőn belül a rögzített szakmai követelményeket nem, vagy nem teljes egészében teljesítette, úgy az adott feltételre előírt Szakmai Követelmények Óvadékát elveszíti, bankgarancia esetén a Bérbeadó lehívhatja az összeget, továbbá Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a Bérleti Szerződést, amely esetben a felmondás időpontjában fennálló valamennyi óvadékot Bérlő elveszíti, ideértve a bankgaranciával biztosított kötelezettségek óvadékát is.

 

Amennyiben az egyes szakmai követelmény(ek) a megadott határidőn belül teljesítésre kerül(nek), úgy az egyes szakmai előírások esetében meghatározott óvadék(ok) a bérlő részére visszautalásra kerül(nek).

Amennyiben a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéstől számított meghatározott határidőn belül a rögzített szakmai követelményeket Ajánlattevő kialakítja, azonban a jogviszony fennállása alatt ezen követelményeket Ajánlattevő nem tartja fenn, Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a Bérleti Szerződést, ebben az esetben a felmondás időpontjában fennálló valamennyi óvadékot Bérlő elveszíti.

 

 • TIZ (forgalmi tájékoztató körzet) légtér kialakítása az alábbiak szerint:

 

 • A TIZ légtér kijelöléséhez szükséges egyeztetések lefolytatása a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-vel;

Határidő: szerződéskötést követő 3 hónapon belül

Részfeladat óvadék összege: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.

 • A TIZ légtér kijelöléséhez szükséges előzetes javaslat elkészítése és az NLKM elé terjesztése;

Határidő: a bérleti szerződéskötést követő 8 hónapon belül

Részfeladat óvadék összege: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.

 • A TIZ légtér kijelöléséhez szükséges végleges javaslat elkészítése és az NLKM elé terjesztése

Határidő: szerződéskötést követő 12 hónapon belül

Részfeladat óvadék összege: 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint.

 

Összefoglalva:

TIZ légtér kijelölésére irányuló intézkedések megtétele

 • véghatáridő feladat teljes megvalósítására: szerződéskötést követő 12 hónapon belül
 • teljes feladat biztosítására szolgáló óvadék összesen: 8.000.000,- Ft, azaz nyolcmillió forint.

Az Óvadék összege visszajár, amennyiben az NLKM légtér kijelölő határozatát a bérlő bemutatja.

Amennyiben a bérlő az NLKM hiánypótló felhívásának önhibából nem, vagy nem határidőben tesz eleget, úgy az Óvadék összegét elveszíti.

 

 • A Repülőtér üzemben tartásához szükséges személyi feltételek megteremtése érdekében

- repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat (AFIS) kialakítása, a szükséges repüléstájékoztató szakszolgálati engedélyek megszerzésével (legalább 5 fő repüléstájékoztató, amelyből legalább 1 fő rendelkezik munkahelyi gyakorlati oktató kiterjesztéssel)

- Repülőtér vezető személy kijelölése

- 24 órás biztonsági szolgálat biztosítása

Határidő: az NLKM légtér kijelölő határozatának kézhezvételétől számított 12 hónapon belül

Óvadék összege: 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, amely a feltétel igazolt (az igazolás módja: repülőtéri légiforgalmi tájékoztató szolgálat, Budaörs Repülőtér kiterjesztéssel történő bemutatása a fenti öt fő vonatkozásában) és Kiíró általi elfogadást követően visszajár.

 

 • Az NFM rendelet alapján az AFIS szolgálattal kapcsolatot általános követelmény, hogy a meteorológiai viszonyokra vonatkozó tájékoztatásokat kell adnia a repülőtéri forgalomban részt vevő ismert forgalom számára, repülőtéri meteorológiai állomást kell üzemeltetnie a szükséges légiközlekedési hatóság által kiadott hatósági tanúsítványok megszerzésével.

Határidő: 12 hónapon belül

Óvadék összege: 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, azzal, hogy a meteorológiai állomás üzemeltetéséhez szükséges légiközlekedési hatóság által kiadott hatósági tanúsítványok bemutatását követően az óvadék összege visszajár.

 

A fenti szakmai követelmények óvadék összege együttesen 18.000.000,- Ft, azaz tizennyolcmillió Ft.

 

Kiíró felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai követelmények kialakítására fordított költségek tekintetében a bérleti díjba történő beszámításra, valamint egyéb megtérítésre nincs lehetőség.

 

 1. A Repülőtér működésére vonatkozó további szakmai elvárások és kötelezettségek vállalása

Kiíró felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Repülőtér működése során az alábbi kötelezettségek betartása a nyertes Ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a leendő bérlő kötelezettsége és felelőssége:

 • repülésbiztonság-irányítási rendszer működtetése - Safety Management System (SMS) és a működtetésért felelős személy kinevezése;
 • az AFIS szolgálat rendelkezzen napi/heti/havi bontású szolgálati beosztással;
 • rendelkezzen jóváhagyott forgalmi kör vázlattal és térképpel;
 • vezessen nyilvántartást a légijárművek mozgásszámáról napi/heti/havi/éves bontásban;
 • rendelkezzen NMHH Rádió/Frekvencia engedéllyel rendelkező földi telepítésű rádióállomással;
 • a földi telepítésű rádióállomás rendelkezzen a légiközlekedési hatóság üzemben tartási engedélyével és hangrögzítő berendezéssel – legalább a jogszabályban rögzített határidőig történő rögzítési képességgel;
 • rendelkezzen a repülőtér típusának megfelelő, repülésmeteorológiai (kalibrált) észlelő/mérő és megfigyelő rendszerrel;
 • a repülésre történő felkészülés érdekében külön helyiséget szükséges biztosítani, ahol a felkészülés érdekében a repülésmeteorológiai rendszer elérést lehetővé tevő informatikai eszköz és hálózat rendelkezésre áll;
 • a repülőtér üzemeltetése során az ICAO Annex 14. követelményeinek figyelembe vétele (repülőtéri infrastruktúra kialakítása, jelölések kialakítása és fenntartása, védőtávolságok és a kifutópálya akadálymentességének biztosítása);
 • a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott repülőtérrend megléte, naprakészen tartása, mely kiterjed a légijárművek közlekedésére a repülőtéren, a repülőtéri létesítmények és berendezések használatára), valamint a repülési eljárásokra, különös tekintettel a TIZ légtér kijelölését követően;
 • a repülőtérrend felhasználó részére történő elérésének biztosítása;
 • rendelkezzen az előírt tűzoltó eszközökkel (porral oltó készülékek) és biztosítsa a megfelelő mentő felszereléseket;
 • rendelkezzen a nem nyilvános repülőtérre vonatkozó Kényszerhelyzeti Tervvel;
 • a repülőtéri infrastruktúra karbantartásának folyamatos elvégzése és az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre állása (pl: jelzések láthatóságának biztosítása, fűnyírás, hengerelés stb.)
 • a Repülőtér légi oldalára és a repülőgépek közelébe kizárólag az ott munkát végző, valamint arra az üzemeltető által feljogosított személyek léphetnek be, illetve tartózkodhatnak;
 • köteles biztosítani, hogy a légi oldalnak a légijármű állóhely és annak mozgása során igénybe vett területén – amíg azon induló vagy érkező légijármű tartózkodik – nincs tiltott tárgy. Ennek megvalósulását a védelmi felelős vagy meghatalmazottja végzi;
 • köteles nyitva tartási idő alatt repülésbiztonsági szolgálat ellátásáról gondoskodni.

 

 • Kiíró felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Magyar Honvédség alaprendeltetéséből adódóan, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a korábbiaknak megfelelően – eseti jelleggel a Budaörsi repülőteret igénybe veheti.

42. § „A nem állami repülések céljára szolgáló repülőtér üzemben tartója köteles a repülőtér ideiglenes használatát – előre egyeztetett időpontban és módon – a Magyar Honvédség részére esetenként átengedni. A repülőtér üzemben tartója az átengedéssel összefüggésben kártérítésre jogosult.”

Fentiekre tekintettel Bérlő köteles együttműködni és a jogszabályban foglalt kötelezettséget teljesíteni, ennek megszegése esetén Bérbeadó - a működés visszaállításához szükséges hatósági ügyintézés időtartamának lejártát követően -azonnali hatályú felmondásra jogosult.

Fentiekben foglalt kötelezettség kapcsán Kiíró minden felelősségét kizárja, ezzel kapcsolatosan a bérleti jogviszony során Bérlő semmilyen igényt és megtérítést a Bérbeadóval szemben nem támaszthat.

 

 • A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Budaörsi repülőtér, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti jelenleg meglévő IV. osztályú besorolását folyamatosan fenntartja, és megfelel a légiközlekedési hatóság előírásainak.

A fenti kötelezettség megszegése esetén Bérbeadó - a működés visszaállításához szükséges hatósági ügyintézés időtartamának lejártát követően -azonnali hatályú felmondásra jogosult.

 

 1. Bérleti díj, Koncepcióterv

 

A Bérleményre az induló éves bérleti díj (Bérleti Díj) megjelölésével és részletes beruházási koncepciótervvel lehet (Koncepcióterv). Továbbá ajánlattevő részletes szakmai és üzemeltetési koncepciótervet is köteles csatolni ajánlatához a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

A Bérleti Díj nem lehet kevesebb, mint 10.440.000,- +Áfa/év, azaz bruttó 13.258.800- Ft évente.

 

A Kiíró felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Bérleti Díjat annak figyelembe vételével határozzák meg pályázatukban, hogy az a Bérleti Szerződés hatályba lépését követő minden évben, a KSH által közzétett összesített fogyasztói árindex mértékével emelkedik.

Kiíró felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Bérleti Szerződés hatálya alatt a KSH által közzétett összesített fogyasztói árindex csökkenésének mértéke a Bérleti Díj kapcsán nem kerül figyelembevételre.

 

Az Ajánlattevőnek a Bérleti Díj számmal és betűvel kiírt egyértelmű megjelölésével, forintban kell ajánlatát megtennie. A számmal és a betűvel kiírt Bérleti Díj közötti eltérés esetén a betűvel kiírt összeg az irányadó.

 

Kiíró felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Bérleti Szerződés megkötése esetén a bérleti díj fizetése évente előre történik.

 

Kiíró felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötéstől számított 37. hónaptól kezdődően a Bérleti Díj inflációval növelt havi összege 20%-kal megemelkedik, míg amennyiben a jogviszony a feltételek fennállása esetén a 10 év leteltét követően további 5 évvel meghosszabbodik, úgy a jogviszony utolsó 60 hónapjában a bérleti díj a jogviszony első 36 hónapjában irányadó inflációval növelt bérleti díj 30 %-kal növelt összege.

 

Ajánlattevőnek legalább 100.000.000,- Ft + Áfa, azaz százmillió forint + általános forgalmi adó összegű beruházást kötelezően vállalnia szükséges, emiatt a pályázatnak részét kell, hogy kötelezően képezze a beruházásra vonatkozó koncepcióterv, amelyet a Kiíró értékelni kíván.

Az Ajánlattevő a külön tulajdonosi hozzájárulás alapján a Kiíró által jóváhagyandó, Ajánlattevő által kötelezően vállalt beruházási munkáit a bérlet első legfeljebb 84 hónapja alatt végezheti el.

Ajánlattevő a kötelező beruházási összegnél magasabb összegű beruházási vállalást is tehet, amely többletpontszámot eredményezhet az értékelés során. Kiíró felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevők a 100.000.000,- Ft + ÁFA, azaz százmillió forint + általános forgalmi adó összegű beruházásnál nagyobb összegű beruházást vállalnak, úgy azon munka is a kötelezően elvégzendő beruházási munkák részét képezik és a beruházási munkák elvégzésnek időtartama ez esetben sem haladhatja meg a bérlet első 84 hónapját.

A fentiek nem zárják ki azt, hogy Ajánlattevő az ajánlatában vállalt beruházáson felül külön kérelmezendő, Kiíró által külön eljárásban jóváhagyandó egyéb beruházást, felújítást hajtson végre a jogviszony során, azzal, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítésre és beszámítására nincs mód.

Kiíró felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a bérleti jogviszony során a beruházási munkák kizárólag a Bérbeadó tulajdonosi hozzájárulása alapján és a szükséges engedélyek Bérlő általi megszerzését követően kezdhetők meg.

 

A Bérleti Szerződés alapján Bérbeadó kötelezi a bérlőt, hogy a beruházást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései szerint valósítsa meg akként, mintha ajánlatkérőként maga is e törvény hatálya alá tartozna.

 

Az értéknövelő beruházásra vonatkozó vállalás kapcsán az Ajánlattevő beruházási óvadékot köteles fizetni, vagy a Kiíró által előzetesen jóváhagyott szövegezésű bankgaranciát köteles nyújtani (a továbbiakban: Beruházási Óvadék), az Ajánlattevő által tervezett és a Koncepciótervben bemutatásra kerülő értéknövelő beruházás tekintetében a Koncepciótervben megjelölt összesített tervezett beruházási összeg alapján az alábbiak szerint:

 • Amennyiben Ajánlattevő kizárólag a 100.000.000,- Ft+Áfa, azaz százmillió forint + általános forgalmi adó összegű kötelező beruházást vállalta, úgy a bruttó összegű beruházási vállalás összegének 50 %-át köteles átutalni, vagy a Kiíró által előzetesen jóváhagyott szövegezésű bankgarancia nyilatkozat útján Kiíró rendelkezésére bocsátani.
 • Amennyiben Ajánlattevő a 100.000.000,- Ft+Áfa, azaz százmillió forint + általános forgalmi adó összegű kötelező beruházásnál nagyobb összegben tett vállalást, úgy a 100.000.000,- Ft+Áfa, azaz százmillió forint + általános forgalmi adó összeg felett 50.000.000,- Ft + Áfa, azaz ötvenmillió forint + általános forgalmi adó összegenként az óvadék összege 10%-kal emelkedik, amelyet Ajánlattevő köteles átutalni, vagy a Kiíró által előzetesen jóváhagyott szövegezésű bankgarancia nyilatkozat útján Kiíró rendelkezésre bocsátani.

(Példával szemléltetve:

Amennyiben Ajánlattevő 150 millió Ft+Áfa összegben vállal beruházást, úgy a Beruházási Óvadék összege a vállalt bruttó összeg 60 %-a;

Amennyiben Ajánlattevő 350 millió Ft+Áfa összegben vállal beruházást, úgy a Beruházási Óvadék összege a vállalt bruttó összeg 100 %-a.)

 

Az Ajánlattevő nyertességéről történő értesítését követően a Kiíró által megszabott határidőben köteles a Beruházási Óvadékot/a Kiíró által előzetesen jóváhagyott szövegezésű bankgaranciát Kiíró rendelkezésre bocsátani. A Beruházási Óvadék nyújtása a Bérleti Szerződés megkötésének előfeltételét képezi.

A koncepciótervben a beruházási munkák egyes ütemeinek és fázisainak becsült költségét Ajánlattevő a tervezett beruházási munkák részletes bemutatása mellett köteles feltüntetni, annak érdekében, hogy amennyiben az adott ütem megvalósul, úgy a Beruházási Óvadék ezen feladatra eső összege visszautalásra (bankgarancia esetén felszabadításra) kerülhessen az Ajánlattevő részére. Amennyiben az Ajánlattevő által kötelezően vállalt és a Koncepciótervben bemutatásra kerülő értéknövelő beruházásokat nem végzi el hiánytalanul, nem határidőben, vagy nem a jelzett értékben, nem megfelelő minőségben végzi el, az Ajánlattevő a Beruházási Óvadék ezen feladatra vonatkozó részét, azaz a Koncepciótervben az érintett feladatra prognosztizált becsült költség Beruházási Óvadékát elveszíti, illetve a bankgaranciát Bérbeadó lehívhatja. Emellett Bérbeadó döntése alapján jogosult a Bérleti Szerződés azonnali hatályú felmondására is. Azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás időpontjában fennálló valamennyi óvadékot Bérlő elveszíti.

A pályázat benyújtásával az Ajánlattevő elfogadja, hogy amennyiben a Beruházási Óvadékot nem bocsátja átutalással vagy bankgarancia nyilatkozat útján a bérleti szerződés megkötést megelőzően a Kiíró rendelkezésére, az Óvadékot (amennyiben az rendelkezésre bocsátásra került, de legalább a pályázati biztosíték összegét) elveszíti, az a Kiírót illeti meg.

 

Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a beruházásra fordított összeg tekintetében semmilyen megtérítésre és beszámításra nincs lehetőség. A Bérleti Díj összege a beruházási kötelezettség mértékére tekintettel került megállapításra.

 

 1. Szakmai, üzemeltetési koncepció benyújtása

 

Fentiek érdekében az Ajánlattevőnek a szakmai tevékenységét bemutató szakmai, üzemeltetési koncepciót szükséges ajánlatához csatolnia, külön kitérve a repülőtér üzemeltetése keretében szerzett esetleges eddigi tapasztalataira.

A szakmai koncepció részeként a pályázó eddig végzett tevékenységeinek bemutatásán túl a pályázó köteles az üzemeltetésre vonatkozó részletes terveit és elképzeléseit bemutatni, a repülőtér működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek kialakítására vonatkozó ütemtervet vázolni.

Amennyiben a pályázó rendelkezik szervezési tapasztalattal (légiközlekedéssel kapcsolatos repülés szakmai rendezvény, konferencia szervezésében vagy repülősport-rendezvény lebonyolításában szerzett tapasztalat, oktatás, képzés terén, stb.), úgy az erre irányuló tevékenységét is szükséges bemutatni a koncepció részeként.

 

A részletes szakmai, üzemeltetési koncepció csatolása kötelező, anélkül érvényes ajánlat a pályázat során nem nyújtható be.

A szakmai, üzemeltetési koncepció szakmai minőségét és kidolgozottságát Ajánlatkérő külön értékelési részszempontként értékeli.

 

További feltételek:

 

Ajánlattevőnek a Repülőtér forgalmának fenntartásával, a repülés és a Repülőtér népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységet szükséges biztosítania - akár az e körbe tartozó tevékenységet folytató más gazdasági társaság bevonásával - az alábbiak szerint, melyre irányuló kötelezettségvállaló nyilatkozatot szükséges tenni és azt a pályázathoz szükséges csatolni:

 • Ajánlattevőnek repülés szakmai napok szervezését szükséges vállalnia a repülés népszerűsítése, a repülőtér egyre ismertebbé válásának elősegítése érdekében: évente legalább egy légiközlekedéssel kapcsolatos nyilvános rendezvény vagy légibemutató szervezése. A vállalás teljesítése nem kötelező, amennyiben a folyamatban lévő beruházási munkák kivitelezési időszaka a nyilvános rendezvény, vagy légibemutató megrendezését akadályozza.
 • Ajánlattevőnek idegenforgalmi, rekreációs, sport, családi, szabadidős tevékenységek folytatására alkalmas körülményeket kell megteremtenie a repülőtéren a repülés népszerűsítése, a repülőtér egyre ismertebbé válásának elősegítése érdekében: helikopterrel és repülőgéppel történő sétarepülési lehetőségek biztosítása, mindezek egyéb idegenforgalmi, valamint kulturális rendezvényekkel, turisztikai lehetőségekkel történő összekapcsolása, együttműködési lehetőségek felkutatása és realizálása.

 

A Bérlemény repülőtérként történő üzemeltetésre, illetve az ahhoz kapcsolódó oktatási-, sport-, szabadidős, rekreációs, kulturális, turisztikai tevékenység folytatására hasznosítható. A pályázati eljárás eredményeként megkötésre kerülő Bérleti Szerződés jogosultságot és egyben kötelezettséget keletkeztet az Ingatlan repülőtérként történő üzemeltetésre (részletesen lásd: Bérleti Szerződés).

Kiíró kizárólag a teljes Bérlemény eredeti funkciójának (repülőtér) megtartására és fejlesztésére irányuló hasznosítási pályázatot fogadja el, az egyes épületekre külön-külön ajánlat nem tehető, pályázat kizárólag az Ingatlan egésze tekintetében nyújtható be.

 

A bérleti szerződés tervezete a Tájékoztató 4. számú mintanyilatkozatának részét képezi. Az abban foglalt rendelkezések határozzák meg a hasznosítás részleteit, a Tájékoztató azokat nem ismétli meg, csak a leglényegesebb feltételeket emeli ki. Így elengedhetetlen, hogy a pályázók a Tájékoztatóval együtt a 4. számú mintanyilatkozatban található bérleti szerződés tervezetét is részleteiben átolvassák és értelmezzék a pályázati ajánlat benyújtását megelőzően.

 

A pályázat nyertese a bérleti szerződés szerint, közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles adni, költségei a bérlőt terheli

A nyertes ajánlattevő részére, szerződéskötés esetén az alábbi együttes feltételek meglétekor történhet a birtokátruházás:

 

 • a szerződés szerinti, közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat Bérbeadó rendelkezésére bocsátása;
 • a Repülőtér üzembentartási engedélyének bérlő általi megszerzése.

 

Rangsorolás szempontja:

 

 

RÉSZSZEMPONT

SÚLYSZÁM

1.

Ajánlati ár (éves bérleti díj nettó összege)

– nettó Ft/év

25

 

2.

A Pályázó bemutatását, referenciáit, üzemeltetésre, valamint a személyi és tárgyi feltételek megteremtésére irányuló elképzeléseket tartalmazó szakmai üzemeltetési koncepció kidolgozottsága

10

 

3.

Szakmai üzemeltetési koncepció részeként a Pályázó tevékenységének bemutatása, referenciái (megfelelő alátámasztással)

 

10

 

4.

Szakmai üzemeltetési koncepció részeként az

üzemeltetésre, valamint a személyi és tárgyi feltételek megteremtésére irányuló elképzelések részletes bemutatása

10

 

5.

A beruházásra - ideértve a kötelező, illetve a kötelező beruházás összegén túl vállalt beruházást is - vonatkozó koncepcióterv szakmai minősége, megvalósíthatósága, műszaki, pénzügyi megalapozottsága az időbeli ütemezés és hosszú távú értéknövekedés szempontjából

15

 

6.

A vállalt beruházás összege (azzal, hogy a 100 millió Ft+ÁFA összegű beruházás vállalás kötelező)

25

 

7.

Légiközlekedéssel kapcsolatos nyilvános rendezvények, légibemutatók, szervezésének vállalása, repülőtér népszerűsítése, akár kulturális és turisztikai eszközök igénybevételével. Erre vonatkozó részletes elképzeléseket bemutató dokumentáció.

5

 

Értékelési ponttartomány:

Az adható pontszám a részszempontok esetén 1,00 - illetve az adott részszempontonként a fenti táblázatban feltüntetett maximum pontszámok, ahol az 1,00 pont a legrosszabb, az egyes részszempontonként megadott maximum pontszámok pedig a legjobb értékek.

 

Pályázat benyújtása:

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15. 17:00 óra

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Pályázók kötelesek ajánlataikat cégjelzés / feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, magyar nyelven, a jelen részletes tájékoztatóban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, írásban, legalább öt (5) példányban – ebből egy (1) példányt

a)         minden tartalommal rendelkező oldalon eredetiben, cégszerű aláírással (magánszemélyeknél eredeti aláírással) illetve a meghatalmazott aláírásával, folyamatosarab gépelt vagy kézzel írt oldalszámozással (alszámok beszúrása nélkül) ellátva,(üres oldalakat áthúzva) és

b)        roncsolás mentesen (/ állagsérelem nélkül) nem bontható módon, valamint  

c)         zsineggel összefűzve, vagy kötött formában,

a pályázati felhívásban megjelölt, a pályázati felhívás közzétételétől a pályázat benyújtására nyitva álló határideje lejártáig, postai úton vagy személyesen, a képviseletre jogosult személy vagy meghatalmazott útján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Központi Érkeztető és Postázóban (cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) benyújtani.

 

A borítékon fel kell tüntetni:

- a címzést,

- a pályázat tárgyát: PÁLYÁZAT Budapest belterület 1236/20 helyrajzi számú, természetben 1110 Budapest, Kőérberki út „Budaörs Repülőtér” ingatlan nyilvános pályázat keretében, bérleti szerződés útján történő hasznosítására”

- a „Ajánlat”kifejezést,

- a következő jeligét: Budaörs Repülőtér hosszú távú hasznosítása”

- az illetékes szervezeti egység nevét (Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatóság),

- valamint a következő feliratot: „A bontás meghatározott időpontjáig nem nyitható fel!”.

A pályázatot tartalmazó lezárt csomagon vagy borítékon egyéb felirat, cégjelzés vagy feladó nem szerepelhet.

Amennyiben a pályázat személyes benyújtása során meghatalmazott jár el, a meghatalmazását teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogosultságát pedig cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni. 

A postai úton megküldött pályázatnak a Kiíró címére (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) még a pályázat benyújtására előírt határidő lejárta előtt be kell érkeznie.

Az ajánlatok beérkezését az átvevő személy által kiállított átvételi elismervény bizonyítja.

 

A személyesen benyújtott pályázat átvételét a Kiíró munkatársa átvételi elismervénnyel igazolja. A pályázatok személyes benyújtására hétfőtől csütörtökig 8:10 óra és 17:00 óra között, pénteken 8:10 óra és 14:30 óra között, a pályázat benyújtására meghatározott határidő utolsó napján pedig 8:10 óra és 17:00 óra között van lehetőség, a Kiíró címén (amely egyben a székhelye is).

Amennyiben a pályázat a pályázat benyújtásának határideje lejártát követően érkezik a megjelölt címre, a Kiíró az elkésett pályázatokat jogosult felbontani és azt a pályázó részére visszaküldeni, azzal a tájékoztatással, hogy a pályázat – annak elkésettsége okán – a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

A pályázat benyújtásával vagy egyéb, a nyilvános pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) a pályázó viseli.

 

 

Ajánlati kötöttség:

 

Az ajánlattételi határidő lejártát, azaz (dátum) napját követően a benyújtott pályázatok csak a Kiíró felhívására módosíthatók, a megajánlott bérleti díj azonban nem módosítható és a módosított pályázati ajánlatnak is meg kell felelnie a Tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételnek.

 

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlattételi határidő eltelt.

A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártától, azaz (dátum) napjától számított 150 (százötven) napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, a pályázati felhívást a Vhr. 34. § (3) bekezdése szerint visszavonja, vagy a pályázatot a Tájékoztatóban foglaltak alapján eredménytelennek minősíti.

 

Amennyiben Kiíró a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítja, a pályázó ajánlati kötöttsége annak függvényében meghosszabbodik.

 

Az ajánlatok felbontása:

 

A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró Értékelő Bizottsága az ajánlattételi határidő lejártát követő 3 munkanapon belülbontja fel, amelyről jegyzőkönyvet készít. A bontáson a Kiíró képviselői lehetnek jelen.

 

Kiíró a pályázatokat az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napon belül bírálja el, és állapítja meg a pályázat eredményét, amelyet valamennyi pályázóval az elbírálást követő 8 napon belül írásban közöl.

 

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:

 • azt tájékoztatóban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, és
 • a pályázó a pályázati biztosítékot az előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre, és
 • a Tájékoztatót megvásárolta, és
 • a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a Kiíró által a jelen részletes tájékoztató pályázati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejűleg, további feltételek támasztása nélkül, kitöltve, elfogadólag, aláírva, a meghatározott mellékletekkel együtt benyújtja, (A formanyomtatványokban megfogalmazott szövegre vonatkozó kézírással vagy más módon tett kiegészítés esetén a formanyomtatvány nyilatkozat egésze érvénytelen.) és
 • ajánlatát folyamatos sorszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, valamennyi oldalát - közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal - igazolt képviselője aláírásával ellátva, roncsolásmentesen nem bontható módon, összefűzve nyújtja be, és
 • ha az ajánlat megfelelt a Pályázati Felhívásban és a Tájékoztatóban, illetve a jogszabályban foglaltaknak.

 

Hiánypótlásra a Tájékoztatóban meghatározott esetekben van lehetőség.

 

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen ajánlatot benyújtó Ajánlattevő a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt.

 

Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve, ha az Ajánlattevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

 

Kiíró a pályázati felhívást legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10. napig módosíthatja, illetve az ajánlattételi határidő leteltéig visszavonhatja. Erről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken és módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni. A felhívás visszavonása esetén - amennyiben a részletes dokumentációt a pályázó ellenérték fejében kapta meg - a Kiíró köteles a részletes dokumentáció visszaszolgáltatása ellenében a dokumentáció ellenértékét visszafizetni.

 

A Kiíró a pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig köteles titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevőknek nem adhat.

 

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha az ajánlattételi határidőig nem érkezik ajánlat, illetve ha a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a jelen részletes tájékoztatóban foglalt feltételeknek.

 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség a pályázókat terheli.

 

A pályázati felhívás a www.mnv.hu honlapon olvasható. A pályázattal kapcsolatban – kiegészítő tájékoztatásnak nem minősülő kérdésekben – további felvilágosítás kérhető Bíró Attiláné elhelyezési vezető menedzsertől vagy dr. Tajti Zsuzsanna elhelyezési jogi vezető menedzsertől (Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56, Telefonszám: +36-1/237-4400).

 

 

 

Feltöltés ideje: 2019. február 14.
Utoljára módosítva: 2019. február 13.