Az MNV Zrt. állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatainak törvényi kereteit alapvetően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és végrehajtási rendelete, illetve az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet határozza meg.

A rábízott állami vagyon – köztük az állami tulajdonú társasági részesedések – felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként, ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, az MNV Zrt. gyakorolja.

Az MNV Zrt. a rábízott vagyonába tartozó, gazdasági társaságokban fennálló állami tulajdonú társasági részesedéseket közvetlenül maga kezeli, vagy az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek egészének vagy egy részének gyakorlását, törvényben meghatározott feltételekkel, megbízási szerződéssel más szervezet részére is átengedheti.

Az MNV Zrt. társasági portfóliós szakterülete figyelemmel kíséri a rábízott vagyonába tartozó társasági részesedések tulajdonosi jogaihoz kapcsolódó döntés-előkészítési feladatokat, ellátja és nyomon követi a részesedések hasznosításával, értékesítésével, kezelésével kapcsolatos vagyongazdálkodási, valamint a tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatokat és figyelemmel kíséri a társaságok gazdálkodását.

 

Elsősorban a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok esetében:

a)     a gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatok ellátása, tulajdonosi döntések előkészítése;

b)     a gazdasági társaságok gazdálkodásának figyelemmel kísérése, elemzések, jelentések készítése az MNV Zrt. gazdasági szakterületének közreműködésével;

c)     a társaságok beszámoltatása;

d)     a társaságok igazgatósági, valamint felügyelő bizottsági ülésein való részvétel, tulajdonosi vélemény ismertetése a menedzsmenttel, testületekkel;

e)     a végelszámolásra kerülő társaságok esetében a végelszámolás előkészítése, ellenőrzése, beszámoltatása;

f)      közreműködés társasági részesedés tulajdonjogának állam általi közvetlen vagy közvetett megszerzésének előkészítésében (akvizíciós projektek);

g)     új, állami tulajdonú társaságok alapítása;

h)     közreműködés állami tulajdonú társasági részesedések értékesítésében;

i)      jogszabály előkészítésben történő részvétel, javaslattétel, véleményezés.

 

Feltöltés ideje: 2017. február 20.
Utoljára módosítva: 2021. május 19.