Nyilatkozat-minta

társasági részesedés leltározásához

 

 

A(z) ……………………….. (hasznosító/vagyonkezelő szervezet neve) nevében, az MNV Zrt. és a(z)……………………… (hasznosító/vagyonkezelő szervezet neve) között ………………………… napján létrejött, SZT-…………. számú, társasági részesedés hasznosítását átengedő / vagyonkezelését biztosító szerződés alapján az általam képviselt szervezet által hasznosított társasági részesedés(ek)ről az alábbi nyilatkozatot teszem.

 

 

Kijelentem, hogy a fent hivatkozott szerződés alapján a ……………………….. (hasznosító/vagyonkezelő szervezet neve) által hasznosított, állami tulajdonú társasági részesedések adatai 2012. december 31-én a valóságnak megfelelően az alábbiak voltak:

 

Fizikai részvények esetén társaságonként, a társaság nevének feltüntetésével:

 

ISIN azonosító 

Címlet 

Fizikai darab 

Sorozat 

Sorszám 

Alapcímlet db 

Összes névérték (eFt) 

Nyilvántartási érték (eFt) 

Tulajdoni hányad (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Összesen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dematerializált részvények esetén társaságonként, a társaság nevének feltüntetésével:

 

ISIN azonosító

Címlet

Sorozat

Alapcímlet db

Összes névérték (eFt)

Nyilvántartási érték (eFt)

Tulajdoni hányad (%)

 

 

 

 

 

 

-

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

Üzletrész(ek) esetén:

 

Társaság neve

üzletrész névértéke

 (eFt)

Üzletrész nyilvántartási értéke (eFt)

tulajdoni hányad

 (%)

 

 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot az MNV Zrt. részére, az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó állami tulajdonú vagyonelemek 2012. december 31-i fordulónapra készülő leltárának összeállítása érdekében adom ki.

 

 

Budapest, 2013. március „    ”

 

 

                                                                                  ……………………………………

                                                                                  név:

                                                                                  beosztás:

                                                                                  szervezet neve:

Feltöltés ideje: 2013. február 15.
Utoljára módosítva: 2014. július 09.